18. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad održala se u četvrtak, 31. ožujka 2016. godine s početkom u 18,00 sati u vijećnici Općine Skrad. U aktualnom dijelu vijećnica Melita Rački Burić pitala je što je s školom Divjake i namjerom gđe. Vedrane janeš i gosp. Gorana Kružića za najmom stare škole u Divjakama u svrhu prenamjene u dom za starije i nemoćne osobe s oko 50 ležajeva u kojemu bi bio i hospicij sa 10 do 15 ležajeva i kada će izlaz iz ulice Grič biti dovršen.

Načelnik Damir Grgurić odgovorio je kako nije bilo kontakata osim što su gđa. Janeš i gosp. Kružić bili u PINS-u na razgovorima dok će izlaz Grič na Goransku ulicu biti do kraja travnja završen ako vrijeme bude povoljno.

Završetkom aktualca usvojen je dnevni red od 12 točaka. Kod rasprave o Zapisniku je dr. Josip Grgurić konstatirao kako se na njegovih sedam slika Skrada, ulaz u Skrad, ruševna kuća na početku Podstene, park u centru, stari hotel , benzinska stanica, Šiljar i Zeleni vir nije mnogo učinilo. Načelnik Grgurić odgovara kako su nabavljene nove ploče Općina Skrad – prijatelj djece, kako će se ruševna kuća na početku Podstene u skoro vrijeme srušiti, kako bi stari hotel Zeleni vir mogao biti kupljen ako bude prodajna cijena povoljna za Općinu Skrad te kako se vode razgovori i o benzinskoj, Šiljaru i Zelenom viru. Načelnik je pritom izvijestio vijećnike kako su na račun Općine sjeli novci Eu za cestu Sleme Žrnovac, oko 704 tisuće kn.

Prijedlog Strategije razvoja Općine Skrad 2015.-2020. izrađuje Ekonomski fakultet Rijeka i PINS Skrad te se on našao na stolu pred vijećnicima. O njemu načelnik Grgurić kaže kako bez njega nema mogućnosti kandidature prema EU fondovima. O Strategiji će biti više javnih rasprava i sve primjedbe i prijedloge će se razmatrati a dobre uvrstiti u Strategiju. Dr. Grgurić predlaže da se i Plan razvoja turizma Općine Skrad integrira u Strategiju na što načelnik Grgurić odgovara kako bi dobro došao jedan okrugli stol s izrađivačima Studije po dobivenim prijedlozima što je i prihvaćeno.

Odluka o kupnji hotela „Zeleni vir“ u Skradu ovisit će o razgovorima koje će načelnik obaviti s Hrvatskom poštanskom bankom, o cijeni koju će ponuditi ali i o mogućem sufinanciranju PGŽ i Ministarstva turizma s kojima će se voditi razgovori.

Klub 138. brigade HV „Goranski risovi“ Podružnica Skrad želi na području Skrada izraditi spomen obilježje 138. brigade HV te je u tom pravcu pogledano nekoliko lokacija na kojima bi se izgradilo obilježje. Vijećnici su željeli znati gdje bi bila lokacija i koliko bi to stajalo Općinu na što načelnik Grgurić kaže kako to nije obvezujuće za Općinu, kako lokacija nije definirana, kako bi trebalo znati cijenu tog projekta a potom bi se donosila odluka o tome.

Vijećnici su potom prihvatili Izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g., o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g., izvješće o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2015.g. te Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016.g., o uvjetima i mjestima pružanja turističkih usluga koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti i Odluku o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2016.g. kao i Plan poslovanja i programa Centar za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ za 2016.g,.

Vijećnici su uz to prihvatili raskid koncesije o dimnjačarskim uslugama s tvrtkom Solers iz Rijeke te će sklopiti ugovor o tome s komunalnim poduzećem Lokvarka d.o.o. iz Lokava.

Na kraju su predstavnici e-Županije PGŽ Vanja Smokvina, Saša Ukić i Darko Jaška predstavili vijećnicima projekt e-Općina kojim bi se njenim prihvaćanjem do svake kuće kroz tri do pet godina položila mreža optičkih kablova te time svim stanovnicima omogućile sve komunikacijske mogućnosti, brzi Internet, televizija, telefon… kroz jednu otvorenu mrežu što bi bilo vlasništvo Općine ili koncesionara kojeg Općina izabere što su vijećnici i prihvatili.