Članovi udruge ljubitelja pasa KD „Skrad“ sve uspješnije zastupaju interese najboljeg čovjekovog prijatelja. Većinu u udruzi čine vlasnici lovačkih pasa, lovci te se na redovnoj godišnjoj skupštini okupilo njih dvadesetak.

U izvješću o radu predsjednik Miroslav Grgurić istaknuo je kako je prvi cilj udruge okupljanje uzgajivača, vlasnika i ljubitelja lovnih i ne lovnih pasmina pasa usmjeren na unaprjeđenje kinologije i poticanje na uzgoj i školovanje pasa. Udruga se bavi organiziranjem ocjenjivanja pasa, oblika, IPO i ispita u radu goniča, utakmicama tipa C i LKK Sv. Hubert, utakmicama pasa ptičara te izložbama pasa. Udruga je uspješno protekle godine organizirala utakmice te revije i izložbe pasa 2. i 9. skupine.

Financijski udruga posluje stabilno, financira se iz članarine i donacija Općine Skrad. Prihodi i rashodi u 2015. godini su bili oko 18 tisuća kn te je saldo oko 11 tisuća kn. U planu rada za 2016. godinu kinolozi planiraju organizirati izložbu i smotru pasa, specijalku za 2. i 9. skupinu pasa /mogućnost za sve skupine pasa/ s dodjelom kandidature CAC u Skradu uz Dan Općine Skrad u kolovozu te ocjenjivanje pasa kao svake godine dosad…

U raspravi Mladen Mauhar je naglasio da treba surađivati s LS PGŽ kako bi se dobila dodatna sredstva za rad, za unapređivanje kinologije, javljanjem na natječaje i slanjem zahtjeva za donacije… dok je Anton Loknar rekao kako je žalosno da su KS i LS tako razjedinjeni što predstavlja problem u radu kinologa /nemogućnost korištenja lovišta lovačkih društava za rad kinologa s psima/… Zajedničko je mišljenje sviju da dva saveza, Kinološki i Lovački, ne mogu jedan bez drugog jer su lovci i kinolozi a kinolozi i lovci. Radi se o istim ljudima kojima krovne organizacije imaju lošu suradnju…

Kinologe je pozdravio predsjednik Općinskog vijeća Skrad Ivan Crnković rekavši kako rade hvale vrijedan posao, kako će Općina podržavati rad udruge i pomoći oko organizaciju kolovoške izložbe pasa…