17. sjednicom Općinskog vijeća Općine Skrad koja se održala zadnjeg utorka prosinca 2015. godine u vijećnici Općine Skrad prevladavale su točke Proračuna 2015. i 2016. godine.

U početku održan je aktualni sat u kojem su vijećnici postavljali pitanja načelniku Damiru Grguriću. Mira Đorđević pitala je što je s dimnjačarskom uslugom i starim mlinom na Grohotniku a dr. Josip Grgurić zatražio je pisani odgovor o osam slika Skrada, ulazu u Skrad, ruševnoj kući na početku Podstene, parku u centru, starom hotelu, benzinskoj stanici, Šiljaru, Zelenom viru, oštećenih tabli poučnih staza…

Načelnik Grgurić odgovorio je kako će se problem dimnjačarske usluge ponuditi komunalnom poduzeću Općine Lokve jer u Skradu nije nitko zainteresiran da bi doškolovanjem za poslove dimnjačara obavljao taj posao. Stari mlin je pokušao biti pušten u pogon no nisu statički adekvatno napravljeni određeni poslovi, tako da bi trebale greške u izvođenju radova biti popravljene. Na pitanje dr. Grgurića usmeno je odgovorio načelnik rekavši kako će ruševna kuća biti srušena u dogledno vrijeme, kako će stari hotel biti otkupljen sljedeće godine uz potporu PGŽ, kako je zatvaranje benzinske stanice bilo političko pitanje…, za Šiljar nije riješena sporna čestica, dok je poučne table uništila skradska mladež…

Po aktualcu usvojen je zapisnika sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad a potom su donesene odluke, o prvoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu, o prvoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015.g., o prvoj izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015.g., o prvoj izmjeni i dopuni Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2015.g.. O proračunu 2015. godine Dubravko Grbac je rekao kako se pojavljuje manjak od oko 670 tisuća kn, što je velik minus koji se neće moći namiriti na što načelnik kaže kako će se u izvršenju Proračuna izbalansirati, odnosno minus će biti manji te kako EU nije još isplatila sredstva za cestu Sleme Žrnovac koju Općina još plaća. Donesenim Izmjenama Proračun za 2015.godinu će iznositi 4,84 milijuna kn, dok će na rashodovnoj strani biti u minusu od 670 tisuća kn. Glasanjem su prethodne odluke prihvaćene s 6 glasova za i 4 protiv.

O Proračunu Općine Skrad za 2016.g. i projekcija za 2017. i 2018.g. dr. Grgurić kaže kako sumnja da će se Proračun puniti prema projekcijama te kako je to račun bez krčmara. Dubravko Grbac dodaje kako je jedina svjetla točka Proračuna za 2016. godinu kupnja starog hotela dok su ostale stavke kopija proračuna 2015. godine. Katarina Bertović pitala je kako se financiraju udruge i po kojem ključu se daju sredstva, dok je Mira Đorđević zapitala je li sve udruge zaslužuju predviđena sredstva.

Načelnik Grgurić je odgovorio kako se Općina za redovni rad ne zadužuje i može biti samostalna po tom pitanju. Za infrastrukturne projekte Općina će tražiti sredstva EU kroz aplicirane projekte, kako udruge dobivaju manje nego što traže svojim financijskim planovima, a što se tiče PINS-a i TZ oni odlučuju o svojoj sudbini traženjem dodatnih sredstava za rad apliciranjem programa i projekata prema županiji, državi i EU fondovima.

U nastavku završetkom rasprave donijet je Proračun za 2016. godinu u visini od 3,88 milijuna kn, dok bi rashodi trebali biti blizu 2 milijuna kn veći od prihoda. Tih 2 milijuna kn predviđa se namiriti kroz razne projekte za infrastrukturne radove, gradnju cesta, kupnju starog hotela…Proračun je također donijet s 6 glasova za i 4 protiv.

Potom su donijete, Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Skrad za 2016.g., Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016.g., Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016.g., Plan gradnje komunalnih vodnih građevina za 2016. g., Program utroška sredstava šumskog doprinosa za 2016.g., Program javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2016.g., Program javnih potreba Općine Skrad u sportu za 2016.g., Program javnih potreba Općine Skrad u vatrozaštiti za 2016.g., Odluka o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2016.g., Program javnih potreba Općine Skrad u području društvene brige o djeci predškolske dobi za 2016.g., Program javnih potreba Općine Skrad u akciji «Općina Skrada – prijatelj djece» za 2016.g, Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Skrad za 2016. g.

Vijećnici su donijeli odluku o koncesionarima zimskog čišćenja cesta tako da će Obrt Manda iz Brod Moravica održavati pravac A/Malo Selce-Bukov vrh-Divjake-Hribac-Veliko Selce a Obrt Podnar pravac B /Hlevci-Ravna Gora/ ponudivši cijenu sata za čišćenje snijega od 375 do 412,50 kn bruto. Ostale prometnice održavat će Općina Skrad svojim vozilom. Na kraju sjednice vijećnici su upoznati s namjerom g. Vedrane janeš i g. Gorana Kružića za najmom stare škole u Divjakama u svrhu prenamjene u dom za starije i nemoćne osobe s oko 50 ležajeva u kojemu bi bio i hospicij sa 10 do 15 ležajeva. Vijećnici su pozitivno ocijenili i podržavaju taj projekt.

Iz svega rečenog može se zaključiti kako oporbeni vijećnici s rezervom gledaju na donijet Proračun, izvorne prihode koji se smanjuju te rashode koji se povećavaju u kojima su većinom prikazana dodatna sredstva na račun apliciranih projekata…

No zadnje godine pokazuju da izvršenje Proračuna ima minuse /2013-ta oko 440 tisuća, 2014-ta oko 140 tisuća/ koji se pokrivaju novom proračunskom godinom i do kada će se tako moći, pitaju se oporbeni vijećnici. Da li s pravom ili ne, s minusom nije lijepo ni lako krenuti u novu proračunsku godinu kada se zna da su prihodi u prvom dijelu godine uglavnom manji…