Marko Franković, dipl.ing.arh. kao izvođač radova na rekonstrukciji starog mlina na izvorištu rijeke Dobre u Skradu, po riječima načelnika Općine Skrad Damira Grgurića najodgovornija je i jedina osoba koja snosi odgovornost što Mlin nije još stavljen u rad. Odgovor je to načelnika Grgurića na vijećničko pitanje Dubravka Grpca tijekom aktualnog sata 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad koja se održala u ponedjeljak, 27. srpnja 2015. godine u večernjim satima. Kako se može zaključiti iz odgovora Grgurića potrebno je spojiti mlin na vodotok rijeke Dobre i izvršiti podešavanje rada mlina za što je dovoljno jedno dopodne.

Na drugo pitanje Grpca, što je s Zelenim virom, Grgurić odgovara kako Zeleni vir ima novog podzakupca koji čeka papire za otvaranje Izletničkog doma. Vijećnica Mira Đorđević pitala je tko je odgovoran za održavanje dječjeg igrališta uz staru školu…gdje je kućica srušena, ljuljačke savijene, tobogan oštećen. Načelnik kaže kako je domaća mladež odgovorna za uništavanje društvene imovine a obnovit će ga Općina. Dr. Grgurić potencirao je izradu akcijskog programa rada s mladima i njihovim roditeljima kako bi se mladi usmjerili prema čuvanju imovine , odnosno pozitivnom pristupu prema okolišu u kojem borave. „Djeca nam trebaju biti partneri, zadnja mjera je djelovanje policije“, zaključuje dr. Grgurić. Načelnik Grgurić dodaje kako će se taj prostor ograditi, a postavljene sprave uredit će se do početka rujna.

Nakon komentara vijećnice Đorđević uz odgovornost Općine za neotvaranja mlina načelnik Grgurić ju je prozvao kako iznosi neistine, te da je Općina utužila gosp. Frankovića zbog neispunjavanja ugovora uz dovršetak mlina.

Vijećnik Milivoj Rupe, uz ponašanje mladih u večernjim satima oko škole i drugim skradskim prostorima, kaže kako roditelji premalo znaju gdje su im djeca i što rade u kasne noćne sate. Predsjednik vijeća Crnković zaključuje kako bi Odbor za brigu o djeci i mladeži trebao pripremiti sastanak s roditeljima koji su najodgovorniji za njihov odgoj te kako će u svezi mlina na sljedeću sjednicu biti pozvan izvođač radova gosp. Franković.

Nakon Aktualca i svečane prisege zamjenika vijećnika Antona Mancea Borisa Crnkovića odrađeno je 12 točaka dnevnog reda. Iz polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2015. godinu vidljivo je da se on puni sporije, 38 posto /oko 2 milijuna kn/. Vijećnik Grbac komentira kako je manjak očekivan za prvi dio godine, kako su realni prihodi manji zbog smanjenja radno sposobnog stanovništva i ukidanja brdsko planinskog statusa.

Polugodišnje izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Skrad za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014.godinu komentirao je dr. Grgurić kroz devet „slika“ /apšicana Tabla Općina prijatelj djece, ruševna kuća na Podsteni, parkovi, stari hotel Zeleni vir, benzinska stanica, objekti na Šiljaru, Izletište Zeleni vir, odnos prema turizmu i stari mlin na rijeci Dobri/ aludirajući time na opće stanje u Skradu na što je načelnik Grgurić dao odgovore kako općina svake godine daje više novca za djecu, kako će se ruševna kuća na ulazu u Skrad srušiti, kako parku treba vremena…, kako se stari hotel može kupiti za oko 850 tisuća kn ali što nakon kupnje, kako za benzinsku postoje zainteresirani kupci, za Šiljar je sređena dokumentacija i potreban je potpis DUUDI-ja, kako Izletište ima novog podzakupca koji čeka papire, kako mlin čeka gosp. Frankovića… Grbac komentira kako je park srušen da bi bio i uređen prema projektu koji je nova vlast naslijedila, kako je za Zeleni vir izabran najbolji koncesionar, Hrvatske šume, koje su prostor Doma i okoliš odlično uredile i šteta je da odustaju od ugostiteljstva.

Vijećnica Đorđević pitala je je li posao Općine da prevozi starije mještane na specijalističke liječničke preglede, kako to ne bi trebala biti briga Općine već drugih službi…na što Grgurić odgovara kako će on to činiti dok je načelnik Općine.

O programu proslave Dana Općine Skrad 2015.godinu bilo je komentara kako bi ona trebala biti radna /klub SDP-a/ s tematikom stanja u Skradu i Gorskom kotaru na što predsjednik vijeća Crnković ne pristaje već se obvezuje da se takva sjednica sazove do kraja ove godine s čime su se složili svi vijećnici.

Prihvaćena je odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada Općine Skrad za 2015.godinu te će pohvalnice dobiti Stjepan Porkulabić, Branko Tušek, Vladimir Mance, Matija Šporčić, KK Polet a zahvalnice Hrvatske vode VGO Rijeka i HEP proizvodnja , pogon HE Vinodol i Tribalj.

Donijete su još, odluka o korištenju kratkoročnog okvirnog kredita po poslovnom računu od 150 tisuća kn, odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju suglasnosti za zaduženje i davanju jamstva LRA PINS d.o.o. Skrad, odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja (UPU 2) – ugostiteljsko turistička namjena – zona T1 u Skradu i odluka o izmjenama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije.

Temeljem izvješća Stručnog povjerenstva o provedbi natječaja za: skupljanje i odvoženje otpada s javnih površina i održavanje nerazvrstanih cesta prvu koncesiju dobio je obrt „Juranić“ iz Delnica a drugu obrt „Močan“ iz Skrada.

Na kraju je načelnik Grgurić dao potpuniju informaciju o prodaji hotela “Zeleni vir” u Skradu koji HPB prodaje za minimalno 850 tisuća kn, kako bi bilo dobro da se za njega napravi poslovni plan /Grbac/ te kako bi se na njega mogao primijeniti model Javno privatnog partnerstva kada bi postojao neki partner zainteresiran za stari hotel /Grbac/. Zaključeno je kako bi PINS u što bržem roku izradio plan kojim bi se potom zatražila i pomoć Županije.