Tako bi se moglo zaključiti nakon održane Skupštine Turističke zajednice Općine Skrad kojoj su prisustvovali direktorica Ivana Briški Đorđević, Ivana Delač, Tanja Varda, Vesna Beljan, Marko Zibar, Sandra Ban i predsjednik Damir Grgurić.

Na samom početku predsjednik TZ Damir Grgurić je rekao kako stanje Proračuna Općine Skrad iz godine u godinu pada zbog sve više umirovljenika i sve manje zaposlenih pa se tako svim korisnicima smanjuju sredstva. Tako su se smanjila sredstva i TZ te ona u 2015. godini iznose 40 tisuća kn. Kako ona sigurno neće biti dovoljna za rad /samo hladni pogon stoji oko 100 tisuća/ sudbina TZ je neizvjesna.

Početkom skupštine verificirani su novi članovi Skupštine a potom je Grgurić krenuo s prvom točkom, Izvještajem o radu TZ za 2014. koji je iznijela direktorica Ivana Briški Đorđević. U Izvješću je napomenula da je 2014. godinu TZ završila s pozitivnom nulom. Tako je Briški Đorđević rekla:“Prihodi su bili 197 tisuća kn /28 posto Općina, 25 posto od Zelenog vira, 25 posto od HTZ, ostalo iz drugih izvora. U Uredu su dvije volonterke na stručnom osposobljavanju do sredine ljeta 2015. Prihodi od boravišne pristojbe su se povećali za 12 posto. Porast je broja noćenja i broja ležajeva kojih je sada blizu 90. Broj iznajmljivača soba i apartmana, kuća za odmor se povećava. Teško je aplicirati projekte prema EU jer treba imati dio vlastitih sredstava što TZ nema. Zajedničkim djelovanjem TZ Gorskog kotara i Županije ostvarujemo projekte kojima se prezentira Gorski kotar /udruženo oglašavanje-„Gorski kotar –doživljaj koji ti treba“, Gorski kotar – okus koji ti treba“, Biciklističke staze Gorskog kotara…/

U raspravi Sandra Ban je rekla kako su stavke prihoda u redu ali stavke rashoda su previše šture, nisu detaljne, što može dovesti do neracionalnog trošenja novca. Po raspravi Izvješće za 2014. je prihvaćeno.

U nastavku je direktorica TZ trebala iznijeti kako realizirati pojedine stavke Plana i programa rada za 2015. godinu. No to se nije dogodilo. Briški Đorđević o tome kaže:“Situacija u TZ nije dobra. Raspolažem s 40 tisuća kn iz općinskog Proračuna što je dovoljno za rad možda do kraja travnja ili svibnja. Postavljam pitanje kako realizirati Plan, kako dalje? Već duže vrijeme želim razgovarati s koncesionarom Zelenog vira, PINS-om i gosp. Bertovićem, no taj razgovor još nisam obavila. Nailazim na zid šutnje…“

Na to Grgurić odgovara kako on ne može utjecati na PINS i narediti da od prihoda Zelenog vira ide dio TZ na što Briški Đorđević kaže kako je Općina osnivač i PINS-a i TZ. Nadalje se pita zašto PINS kao koncesionar nije pripremio Zeleni vir za prijem gostiju i naplatu ulaznica jer zadnjih mjesec dana u Zeleni vir dolazi puno posjetilaca. Grgurić dodaje kako će i ove godine radnici na javnim radovima u Općini od narednog ponedjeljka izletište pripremiti /očistit će se šetnice i staze u Zelenom viru/ za prijem posjetilaca.

No direktoricu Briški Đorđević u cijeloj priči najviše muči kako isfinancirati hladni pogon koji znači opstojnost TZ.

/Evo izvatka iz Zakona o TZ: Turističke zajednice ostvaruju prihode iz sljedećih izvora: 1. boravišne pristojbe, u skladu s posebnim zakonom, 2. članarine, u skladu s posebnim zakonom, 3. proračuna općine odnosno grada, županije i Republike Hrvatske, 4. zajmova i 5. dragovoljnih priloga. Turistička zajednica prestaje s radom: 1. odlukom osnivača o prestanku turističke zajednice ili 2. odlukom nadležnog upravnog tijela o prestanku turističke zajednice./

Što zaključiti?

Postavlja se pitanje je li skradska TZ može sakupiti u sadašnjem trenutku novac za hladni pogon a radi se o novcu za plaću direktorice, za put na posao, dnevnice za službena putovanja…S 40 tisuća novca iz Proračuna te upitnih sredstava iz drugih izvora, npr. 60 tisuća od ulaznica Zelenog vira koje bi prema nepisanim dogovorima trebao podmiriti PINS /koji mora prvo stvoriti te novce prodajom ulaznica u Zelenom viru/ upitno je daljnje djelovanje TZ.

Ako k tome Hrvatske šume ne otvore vrata Izletničkog doma tada postaje upitan i broj posjetilaca u Zelenom viru koji se zadnjih četiri godine smanjuje te je pad prodaje ulaznica u tom vremenu oko 25 posto. TZ Županije ili HTZ svoje sufinanciranje vežu uz projekte i programe pa su ti novci strogo namjenski. Usprkos povećanju broja noćenja ta sredstva su minimalna i ne daju nadu u opstanak TZ.

Da TZ uvede minimalac dohotka direktorice (plaća i putni troškovi), s sadašnjim sredstvima ni to nije dovoljno za opstanak jer gdje su režijski troškovi, struja, voda, telefon, Internet, komunalije…Tko će povući potez koji će spasiti TZ ili dokrajčiti agoniju TZ, znat će se ubrzo jer već za svibanj pitanje je hoće li biti novca za redovitu djelatnost TZ.

Po nekim informacijama HŠ traže za Zeleni vir za zadnju godinu koncesije i prekid koncesije oko 100 tisuća kn, no Općina vjerojatno to neće platiti što znači da Izletnički dom ostaje ove godine zatvoren. Da li postoji osoba koja bi od HŠ tražila podzakup, to je vrlo upitno jer u Zeleni vir neće nitko ući a da od rada u njemu nema neku dobit.

Evo to je priča o Turističkoj zajednici Općine Skrad, o problematici izletišta Zeleni vir, općenito o stvarnosti koja nas očekuje u narednim mjesecima i godinama. Za sada nitko nema pravi odgovor na ta pitanja. Tako bi mogla i turistička kućica uskoro ostati prazna…