Na upit i komentar vijećnice Mire Đorđević kako je vrlo teška financijska situacija Turističke zajednice Općine Skrad jer nedostaje novca za redovnu djelatnost načelnik Općine Skrad je rekao kako je svjestan težine situacije u TZ i PINS-u, koje djelom financira Općina Skrad. „Ako sam si ja kao načelnik smanjio plaću tada može takvim smjerom krenuti i direktorica TZ, a ako nema sredstava tada je i „stečaj“ (gašenje TZ) jedno od rješenja. Nisam siguran što će biti sutra s TZ, Općinom, sa mnom…Odnos PINS-a i TZ te podjela dobiti ako je ima od Zelenog vira je na direktorima tih pravnih osoba. Općina neće biti posrednik, neće se miješati u tu priču,“ zaključio je načelnik Grgurić.

U pozadini cijele priče je informacija iz Hrvatskih šuma po kojoj se oni žele riješiti zakupa objekta u Zelenom viru. Načelnik Grgurić kaže kako je suradnja s HŠ dosad uvijek bila dobra, kako su HŠ prošle godine tražile oko 100 tisuća kn odštete za ulaganja u objekt u Zelenom viru te kako se HŠ svojom poslovnom politikom žele riješiti objekata kao što je Zeleni vir. Vijećnik Dubravko Grbac dodao je kako HŠ potpisom ugovora s Općinom nisu spominjale nikakvu naknadu za ulaganje u objekt već bi raskidom ugovora objekt trebao bez naknade biti vraćen Općini Skrad. Što će biti znat će se više početkom svibnja kada bi Zeleni vir službeno trebao otvoriti svoja vrata. Hoće li HŠ izaći iz zakupa, hoće li se pojaviti neki novi zakupci Zelenog vira, no sigurno je da Općina neće preuzeti tu aktivnost na svoja leđa po riječima načelnika Grgurića.

Na drugo pitanje vijećnice Đorđević kakvo je financijsko i opće stanje u Općini Skrad načelnik Grgurić je rekao kako na računu ima novca, ne previše, kako potražuju povrat uloženih sredstava od 240 tisuća kn od projekta ceste Žrnovac Sleme te kako se Proračun puni slabije jer je malo zaposlenih Skrajana u javnim poduzećima. „Stanje je optimistično, novac dolazi sporije no dolazi, s Zavoda za zapošljavanje uzet ćemo bez vlastitog troška 17 osoba, koje će raditi na javnim radovima, uređenju šetnica, mjesta, Zelenog vira…Dalje, kandidirali smo projekte za uređenje staza oko Muževe hižice i e-Bicikl, oba veličine oko 200 tisuća kn. Od žičare u Zeleni vir po razgovorima s nadležnim Ministarstvom turizma neće biti ništa jer je to neisplativa investicija već će se ići na proširenje prilazne ceste prema Zelenom viru.

Na pitanje vijećnika Grpca o proširenju Selske ulice načelnik Grgurić je rekao kako će se nakon zime pregledati ta dionica koju bi Županijske ceste kroz redovito održavanje uredile…ali bi prije rekonstrukcije HEP trebao izmjestiti nekoliko stupova električne mreže.

Na pitanja vijećnica Melite Burić i Mire Đorđević o groblju i pogrebnim uslugama načelnik je rekao kako smeće u kontejnere na groblju odlažu žitelji ulica koje su blizu groblja a stavku čišćenja snijega do grobnog mjesta sufinancira Općina Skrad, na što se očitovao predsjednik Vijeća Ivan Crnković kako bi to trebalo ugraditi u Pravilnik o pogrebnim uslugama kako bi svi građani imali iste uvjete pokopa…te kako bi cjenik usluga trebalo javno objaviti.

Na račun glasina kako se načelniku vožnja traktora za čišćenje snijega dodatno plaća načelnik Grgurić je rekao neka se pozove DORH te neka se istraži priča. „I ja i komunalni radnik Marijan Burić čistimo snijeg za nula kn, odnosno čistimo snijeg u okviru naših radnih mjesta. Ni kune za čišćenje snijega ne dobivamo,“ zaključio je Grgurić.

U nastavku sjednice je odrađeno 12 točaka dnevnog reda, usvojen je zapisnika s 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, prihvaćena su Izvješća, o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014.g., o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.g., o namjenskom korištenju sredstava šumskog doprinosa za 2014.g. Nadalje donijete su odluke, o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti poslova crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama na području Općine Skrad obrtu Juranić. o utvrđivanju programa obilježavanja blagdana u 2015.g., o dopuni Odluke o utvrđivanju popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Skrad, o stavljanju izvan snage Odluke o izradi „Programa ukupnog razvoja Općine Skrad 2014-2020.“ koja je tehničke prirode kako bi se trošak izrade prenio na Agenciju za plaćanje…, o izradi Strategije razvoja Općine Skrad 2015-2020. kroz javni natječaj.

Krajem sjednice vijećnici su dali suglasnost LRA Pins d.o.o., Skrad, za ustupanje k.č.br. 3697/3 k.o. Divjake u vlasništvo LRA „Pins“ d.o.o. za proširenje objekta kako bi PINS mogao izvršiti kandidaturu za EU sredstva. Prihvaćen je Plan poslovanja i programa Centra za brdsko-planinsku poljoprivredu PGŽ za 2015.g. uz naglasak kako je suradnja s CBPP dobra te kako će CBPP ove godine sufinancirati Festival malina te nabavu malčera uz naglasak vijećnika Grpca da se poštuju rokovi prema CBPP zbog planiranja isplate sredstava.

Na kraju sjednice odrađena je dodana točka „Aktualizacija i operacionalizacija Plana zdravstvenog turizma u Skradu od 2007-2015 god“ koju je predložio dr. Josip Grgurić. Dr. Grgurić je naglasio kako je bitno da taj Plan postane okvir razvoja Skrada i bude dijelom budućeg plana koji će krenuti u izradu a vijećnik Grbac dodaje kako treba pokrenuti operacionalizaciju dijelova Plana i ići korak po korak u realizaciji istog.

Na kraju načelnik Grgurić se osvrnuo na pitanje budućeg ustroja Države i mišljenja je da će Općine opstati jer Europa traži regionalizaciju i kako se za opstanak Općine treba boriti jer kako kaže Ivan Crnković nije nam cilj otići već živjeti ovdje…