U Narodnim novinama broj 121/2014 objavljen je novi Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Taj Zakon zamjenjuje dosada važeću Uredbu o računovodstvu neprofitnih organizacija, te nakon 01.01.2015. sve neprofitne organizacije koje ostvaruju sredstva iz javnih izvora, uključujući i sredstva državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavezne su voditi knjigovodstvo.

Neprofitna organizacija koja je osnovana do 31.12.2014., a koja nije upisana u Registar neprofitnih organizacija, dužna je do 31.ožujka 2015. dostaviti Ministarstvu financija prijavu za upis u Registar neprofitnih organizacija.

Za vođenje knjigovodstva i upis u registar možete se obratiti PINS-u i dogovoriti uslugu…