Sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad, održana pred kraj studenog, kojoj su prisustvovali vijećnici vladajuće koalicije, načelnik Damir Grgurić te zamjenica načelnika Natali Ribić, vijećnici oporbe te djelatnici JUO Ivan Crnković i Igor Bukovac, usprkos 23 točke dnevnog reda bila je gotova za dva sata. Udarna točka dnevnog reda bila je donošenje Proračuna za 2014. godinu. U izradi Proračuna Općina Skrad računala je i na potpore države i Primorsko goranske županije te bi on na prihodovnoj strani iznosio 5,331 milijuna kn i po stavkama je vrlo sličan Proračunu iz 2013.

S druge strane rashodi bi bili 7,180 milijuna kn, te se u njima pojavljuje 1.85 milijuna kn kreditnih sredstava koja bi se namirila iz EU fondova. Tako bi JUO utrošio 1,846 milijuna kn, za komunalne poslove bi išlo 1,633 milijuna kn, društvenim djelatnostima i udrugama 1,232milijun kn, turizmu poljoprivredi i poduzetništvu 340 tisuća kn dok bi ulaganja u projekte bila teška oko 1,85 milijuna kn.

Oko Proračuna raspravu je započeo dr. Josip Grgurić upitavši zašto prijedlog Proračuna nije prošao kroz Odbor za proračun i financije kao i vijećnik Dubravko Grbac koji je rekao čemu postoji odbor kada se ne sastaje oko tako važnog pitanja. „Da je prijedlog Proračuna prošao kroz Odbor danas bi sjednica bila 20-ak minuta kraća jer bi se primjedbe na prijedlog Proračuna riješile na Odboru…Sam proračun je neprihvatljiv, preslika je ovogodišnjeg, mnoge stavke se prenose iz ovogodišnjeg u novi, je li tako bilo prošlih godina nije mi poznato…mi smo predlagali rebalans no vi to niste prihvatili. Nadalje proračunskim korisnicima ste smanjili sredstva no ne svima u istom postotku. Jeste li se pitali da li će biti pojedinim korisnicima predložena sredstva dovoljna za rad. Pitam se je li milijun kn za cestu Sleme Žrnovac, za dva stanovnika koji tamo žive cijele godine ipak malo previše, nisu li se ona mogla iskoristiti za neki prihodovno bolji projekt. PINS-u i TZ su značajno smanjena sredstva. Hoće li im ona biti dovoljna za opstojnost“, zaključio je Grbac.

Odgovorio je načelnik Damir Grgurić. „Realizacija IPARD-ovih natječaja traje do tri godine, te će se cesta Sleme Žrnovac realizirati sljedeće godine. Mislim da Sustav Javne odvodnje koji je 70 posto završen, na kraju neće ni biti završen jer do kraja 2016. neće biti gotov pročišćivač vode i to zato što IPARD financira lokalne jedinice preko 2500 stanovnika, a mi smo manji od toga. Traktor će biti kupljen kroz operativni lizing. PINS-u i TZ smanjili smo sredstva jer mislim da moraju stati na svoje noge, da nisu vječni trošak Proračuna a TZ se financira od ove godine i od prihoda izletišta Zeleni vir. Problemi koji su se pojavljivali vezani su uz nedorečenu dokumentaciju, neriješena imovinska pitanja i ako nismo vlasnici parcela, čestica vezana uz ceste, objekte i sl. Mi smo općina s najmanje asfaltiranih cesta. Za el. energiju ako usporedimo cijene mislim da smo profitirali u odnosu na pet šest godina unazad. Dječji vrtić će se preseliti po rekonstrukciji u prizemlje stare škole, smanjili smo svoje plaće…“, zaključio je načelnik Grgurić rekavši još kako smatra da sam Proračun u uvjetima recesije ne može biti razvojan.

Vijećnica Mira Đorđević podržala je predstavljen Proračun rekavši kako će žitelji Skrada biti zadovoljni ovim Proračunom. Dr. Grgurić dodao je kako se u oskudici treba izabrati neki strateški pravac razvoja, a to je za oporbu turizam. Na kraju rasprave glasovalo se o amandmanima oporbe, te je od tri prihvaćen jedan vezan uz opremanje klima uređajima mrtvačnica u Skradu i Divjakama. Uz 8 glasova za i 3 protiv (vijećnici SDP-a) prihvaćen je Proračun za 2014. godinu.

U nastavku sjednice prihvaćena je projekcija proračuna za razdoblje od 2014. do 2016. godine za koju je vijećnik Grbac rekao kako je to vrlo neobična projekcija s vrlo neusklađenim podacima koji ne garantiraju ikakav razvoj u tim godinama. Po donošenju Proračuna vijećnici su odradili još 16 točaka dnevnog reda vezanih uz izvršenje Proračuna.

Pred kraj sjednice vijećnici su nakon rasprave donijeli odluku o koncesionarima za zimsko održavanje cesta na području Općine Skrad. Obrt E&E iz Ravne Gore dobio je koncesiju za cestu Ravna Gora – Hlevci za koju će općina izdvajati 320 kn bruto po satu. Održavanje ceste Malo Selce-Bukov vrh-Divjake- Hribac – Veliko Selce dobio je obrt Manda iz Brod Moravica uz cijenu od 412,50 kn po satu, cestu Gornja Dobra-Žrnovac- Sleme i Gornja Dobra-Brezje – Pečišće dobio je obrt POKY iz Skrada uz cijenu od 330,00 kn po satu a cestu Kupjak – Rogi –Buzin dobio je obrt „Kirijaš“ iz Broda na Kupi po cijeni od 400,00 kn bruto. U obrazloženju predsjednik povjerenstva Igor Bukovac je rekao kako su se vodili u odluci i cijenom i dosadašnjim ingerencijama dosadašnjih koncesionara. Općinsko središte, Skrad, čistit će vozilo Općine, traktor koji bi trebao uskoro stići.