Općina Skrad je postala prva Općina – prijatelj djece u Europi prema dostupnim podacima. Skrad, malen po broju stanovnika ali velik prijatelj djece već dva dana ima počasnu titulu „Općina Skrad-prijatelj djece“. Nakon uručivanja prestižne nagrade predsjednik Općinskog vijeća Dubravko Grbac je rekao:“Možemo se pohvaliti da smo se prvi, zajedno s gradom Rijekom uključili u RH u akciju „Gradovi i općine-prijatelji djece“, a sada i da smo prva Općina koja je dobila status „Općina Skrad-prijatelj djece“. Petogodišnji rad se isplatio, do cilja nije bilo lako doći, zasluge pripadaju koordinacijskom odboru koji je odradio operativno tehnički dio posla, ali treba posebno zahvaliti djelatnicima i učenicima Osnovne škole, našeg vrtića, zdravstvenoj službi i djelatnicima zaposlenim u Općini, koji su svi zajedno prepoznali ciljeve i aktivnosti ove akcije, koji su svojim radom doprinijeli da dođemo do tog naslova. Drago nam je da smo među prvih 6 gradova i općina u Hrvatskoj koji su dobili tako prestižnu nagradu no i velika odgovornost je na svima nama da nastavimo takvim radom na dobrobit djece, koji nas je i doveo do nagrade.“

V.P.21/XI./2005.