Prvi dan listopada Skrad je posjetilo petnaestak članova kluba Sušačana s namjerom da ožive prošlost kada su mnogi Sušačani u Skradu i okolici provodili aktivan odmor u svojim kućama za odmor… a bilo je to između dva svjetska rata. Tijekom popodnevnog boravka u Skradu obišli su kuću Lončarić, sušačku zgradu u kompleksu Šiljar, izložbu Rođenje Skrada…

U Domu kulture je na kraju održano predstavljanje Sušačke revije, koja je kako reče Alen Čemeljić, časopis koji je obilježio kraj stoljeća u Rijeci, a obilježava i početak ovoga stoljeća, u kojem se mogu naći priče prošlosti, sadašnjosti ali i budućnosti, koje govore o životu ljudi iz tih vremena, ali daju i recepte kako živjeti sutra.

Predsjednica kluba Tamara Morić upoznala je Skrajane s radom kluba, s glasilom kluba koji ove godine slavi dvadeset godina kontinuiranog izlaženja. „Revija je prerasla okvire Sušaka i Rijeke, te je postala Glasilo za kulturu i društvena zbivanja Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskog kotara. Usprkos manjoj naknadi, sada 800 primjeraka, bez lažne skromnosti možemo reći da je ona uvelike doprinijela promjeni ukupne kulturne klime u Rijeci i širem okruženju, da je zaslužna za povratak „zagubljenog identiteta“ koji su Sušak, Rijeka i cijeli naš primorsko goranski kraj imali“, zaključila je Morić.

U nastavku programa gostima iz Sušaka i Rijeke predstavili su se članovi pjevačkog zbora KUD-a Zeleni vir pjesmama Gorski kotare moj, Stara lipa, Na te mislim, Gorski kotar, Folklorna sekcija Majžice uz pratnju Veselih pajdaša otplesala je splet Ovako se pleše po Skrački te Skračku polku dok je pjesnikinja Nevenka Delač Grgurić govorila stihove svojih pjesama Goranske šume, Lisnika i Jurandvor- Bašćanska ploča.

Na kraju gđa. Morić citirala je riječi vezane uz nedavnu izložbu Rođenje Skrada, a koji joj se jako dopao „Gorski kotar i Skrad- to smo mi svi. I ljudi i zemlja i voda i šume i nebo nad nama. Upoznajmo sami sebe. Budimo ponosni na našu baštinu ! Jer prošlost nastupa danas!“

U tom ozračju nastavljeno je druženje Sušačana s domaćinima u predvorju Doma kulture gdje su članovi KUD-a Zeleni vir iznenadili slavljenike te im otpjevali pjesmu Od Sušaka pa do lipe Boke.