Nakon konstituiranja novog saziva Općinskog vijeća Općine Skrad održana je i prva sjednica vijeća uz četrnaest točaka dnevnog reda. Prije početka svečanu prisegu dali su načelnik Damir Grgurić, zamjenica načelnika Natali Ribić i vijećnik dr. Josip Grgurić.

U aktualnom satu Dubravko Grbac je zatražio da se vijećnici, naročito novi, upoznaju s aktualnim stanjem u Skradu, Šiljarom, starim hotelom, kapitalnim investicijama, te provođenjem komunalnog reda (skidanje predizbornih plakata poslije izbora), Dr. Grgurić je pitao što je s spornom česticom na Šiljaru a Mira Đorđević što je s ogradom dječjeg parka kod škole…

Načelnik Grgurić je rekao kako je Šiljar u Statusu Quo, odnosno kako se za česticu u služnosti Općine na 20 godina treba platiti 72 tisuće kn kamata, odnosno kako će to Općinu koštati do kraja ugovora dodatnih oko 250 tisuća kn, odnosno sveukupno blizu 450 tisuća kn. Stari hotel je u vlasništvu HPB Zagreb i nakon poništenja druge licitacije nema novih informacija. Radovi na kanalizaciji teku prema planu, završava se Šiljar i Veliko Selce, otvorit će se radovi u Cvjetnoj te od kuće Štajduhar prema Vojnom domu, vodovod Hlevci je gotov, jedino HEP treba prikopčati struju, uređuju se lokalne ceste te je Općina od HŽ (rekonstrukcija pruge) dobila oko 3000 kubika materijala, tucanika za nasipavanje lokalnih cesta koje će poslužiti i kao podloga kod asfaltiranja ceste Sleme Žrnovac. Dužni smo izvođačima zimskog čišćenja oko 80 do 90 tisuća kn, PINS je preuzeo izletište Zeleni vir ugovorom s JU Priroda, s Županijom očekujemo jaču suradnju…Uz pitanje provođenja komunalnog reda načelnik je odgovorio kako nitko nije kažnjen ni upozoren da bi trebalo poskidati promidžbene materijale…

Na pitanje dr. Grgurića načelnik odgovara kako je preustrojem AUDIO agencije u novu došlo do zastoja te kako će se u daljnje rješavanje uključiti i župan Zlatko Komadina. Svi razgovori su sada zastali jer su se promijenili i ljudi koji su dosad bili uključeni u rješavanje te čestice. Na pitanje vijećnice Đorđević Grgurić je odgovorio kako su izvršena mjerenja te kako bi se trebalo oko 50 metara ograde postaviti, no još je upitno kakve…

Nakon aktualnog sata sjednica je nastavljena usvajanjem zapisnika s konstituirajuće sjednice, prihvaćanjem izmjena i dopuna Statuta Općine, promjenom pojedinih članaka Poslovnika Općinskog vijeća te je vijećnik Grbac zatražio da se definira čl. 2. Uz konstituiranje vijeća te da u čl. 33. bude obavezno prisustvovanje načelnika i zamjenice sjednicama jer bi one tada bile kvalitetnije, konkretnije, s pravim odgovorima…

Prihodi Proračuna za prvih šest mjeseci su 2,1 milijun kuna ili 29,4 posto. Porez dolazi redovito (1,43 milijuna ili 45,8 posto). Pomoći države i PGŽ su realizirane s 8,46 tisuća ili 1,8 posto, prihodi od imovine 158 tisuća ili 56,7 posto, prihodi od upravnih, administrativnih i drugih pristojbi 488 tisuća ili 43 posto, prihodi od prodaje zemljišta, zgrada, stanova i grobnih mjesta 14,4 tisuće kn ili 3,4 posto. U prihodima je sporna naplata oko pola milijuna kn a tiče se prodaje gradilišta, zgrade škole u Divjakama s porezom na promet nekretnina, odnosno hoće li se građevinsko zemljište i zgrada škole u Divjakama prodati ili ne. Ostvarenjem tih prihoda pokrio bi se trenutni minus u poslovanju za prvih šest mjeseci od 450 tisuća kn što je i iznos razlike prihoda i rashoda.

Iz polugodišnjeg obračuna Proračuna koji je obrazložio načelnik Grgurić vijećnik Grbac pitao je da li punjenje od 30 posto signal za rebalans Proračuna na što dobiva odgovor načelnika kako je još rano za to jer se u drugom dijelu očekuje bolje punjenje. Grgurić je još rekao kako slabije dolaze sredstva šumskog doprinosa, kako nije još ništa došlo od županije i države (oko 500 tisuća kn), kako bi trebalo oko 1,7 milijuna kn doći za odobrene projekte, te kako bi do kraja godine došli na oko 85 posto realizacije Proračuna ili oko 6 milijuna od planiranih 7,1 milijuna kn.

Nadalje Grbac je komentirao izvršenje Proračuna, je li rad udruga ugrožen neredovitom isplatom sredstava, nedolazak tekućih potpora države i županije, kredit od 1,7 milijuna kn, sufinanciranje kamata za fasade, trošak javne rasvjete, rekonstrukcija ceste Divjake Pečišće-njen status, monografija Skrada se radi već više godina i do kada će to trajati, sredstva za vatrogastvo od 5 posto, cesta Žrnovac Sleme-je li preveliko ulaganje u tu cestu (oko 1 milijun kn)…

Načelnik Grgurić odgovara:“Projekti IPARD-a zahtijevaju dizanje kredita a po realizaciji će se ta sredstva vratiti, očekuje se da će država i PGŽ dati planirana sredstva, udruge dobivaju sredstva kad im zatreba, za fasade bi trebalo raspisati natječaj kako bi ljudima sufinancirali kamate, rasvjeta nas košta 30-ak posto manje, nerazvrstane ceste traže izradu projektne dokumentacije da bi se mogle kandidirati prema pristupnim fondovima, sredstva monografije će se utrošiti za zavičajnu zbirku, vatrogascima ćemo dati više ako bude bilo sredstva… Ako bude potrebno ići ćemo s plaćama u JUO dolje.“

Dr. Grgurić se nadovezao na riječi načelnika, rekavši kako će prihodi biti manji a rashodi su dijelom veći te kako bi se trebalo razmišljati o smanjenju troškova JUO kao i naknadama vijećnika…za oko 10 posto. Predsjednik Vijeća Ivan Crnković dodaje kako nije lako skidati ljudima plaće, kako će se pratiti razvoj situacije…i sukladno tome donositi odluke.

U nastavku sjednice prihvaćene su odluke o imenovanjima predsjednika i članova radnih tijelaOpćinskog vijeća, stožera zaštite i spašavanja, odbora za proslavu Dana Općine, odluka o obilježavanju blagdana u 2013. godini, odluka o izmjeni odluke o naknadama za rad članova Vijeća, radnih tijela i zamjenika načelnika. Javna priznanja i nagrade će u ovoj godini dobiti. Povelju s novčanom nagradom od 1000 kn dobit će Barbara Rački i Nada Podnar, pohvalnicu Općine Skrad Udruga mladih „Initium“ i Kinološko društvo Skrad te zahvalnicu Slavko Štefančić, posmrtno i Nevenka Grgurić-Delač.

Na kraju sjednice načelnik Grgurić upoznao je vijećnike s namjerom kupnje traktora za čišćenje snijega kojim bi se održavala jedna od dionica zimskog čišćenja snijega. „Kupnjom se žele smanjiti troškovi čišćenja te bi se stroj isplatio kroz nekoliko godina. Okvirna cijena je blizu 500 tisuća kn na lizing, odnosno učešće od 10,5 tisuća eura te 60 mjeseci po 997,45 eura. 400 tisuća kn troškova čišćenja u protekloj sezoni čišćenja snijega ponukalo nas je da idemo u kupnju stroja čime bi smanjili troškove kao i cijenu radnog sata dosadašnjih ili budućih koncesionara, jer mislim da su nas dosad lagano ucjenjivali satnicama čišćenja. Stroj bi se koristio i van sezone čišćenja snijega za određene komunalne poslove…,“ zaključio je Grgurić. U raspravi Grbac je pitao gdje će se uzeti sredstva za učešće na što načelnik odgovara kako će se to riješiti rebalansom i kako ističe kredit za Dom kulture. Načelnik kaže kako se uštedama mogu namaknuti potrebna sredstva za kupnju stroja. Grbac dodaje kako sezonski djelatnik za čišćenje snijega nije možda najbolje rješenje, zbog brige o stroju i drugom što ide uz to. Vijećnici su jednoglasno završetkom rasprave prihvatili odluku o raspisivanju natječaja za kupnju traktora i realizacije tog projekta.

Na kraju vijećnici su dali suglasnost na Pravilnik o upisima i mjerilima upisa djece u Odjel predškolskog odgoja i naobrazbe pri OŠ Skrad uz napomenu da se on doradi u točci 4. gdje se govori o djeci s teškoćama u razvoju, odnosno djeci s posebnim potrebama.

AUDIO SA SJEDNICE