Završetkom lokalnih izbora u Skradu su se našli novoizabrani, stari i novi gradonačelnici i načelnici, na prvoj koordinaciji u novom sazivu. Uz međusobne čestitke skup je otvorio načelnik Općine Skrad Damir Grgurić te je predložio dnevni red u kojem je udarna točka bila gradnja pretovarne stanice, objekta za prihvat i privremeno odlaganje nesortiranog komunalnog otpada s naseljenog gravitirajućeg područja te pretovar iz vozila za sakupljanje u specijalne poluprikolice radi odvoza na konačnu obradu i trajno odlaganje u okviru ŽCGO „Marišćina“ prema novom načinu gospodarenja otpadom koji je potpuno usklađen s propisima EU i temeljnim dokumentima zaštite okoliša u RH i PGŽ.

Na području PGŽ izgradit će se pet tehničko – tehnološki unificiranih PS – Cres, Krk, Rab, Novi Vinodolski i Delnice. O projektu je prisutne upoznao direktor komunalca Boro Tomić rekavši kako bi ovim projektom Gorani riješili problem smeća jer bi se njime uredilo odlagalište Sović laz, izgradilo bi se denivelacijska rampa za utovar otpada te uredila pristupna cesta prema Sović lazu. Projekt bi dijelom financirao Fond za energetsku učinkovitost i od njega će se zatražiti da u sporazumu promijeni stavke o svom sufinanciranju iz prijedloga koji glasi »do 100 posto« ili »do 80 posto« u čistih 100 posto i 80 posto kako bi računica bila jasna i transparentna, jedan je od zaključka skupa.

Iz sredstava Fonda financirali bi se troškovi izrade projektne dokumentacije pretovarne stanice i prilazne ceste u iznosu oko pola milijuna kn te pripadajuće infrastrukture do Sović laza od oko 5,9 milijuna kn (Fond 80 posto sredstava i lokalne samouprave Gorskog kotara 20 posto).

Jeftinija varijanta pretovarne stanice stajala bi oko 2,8 milijuna kuna, a njegova eksploatacija stoji još 2,7 milijuna kn. U realizaciji projekta lokalne samouprave bi preuzele trošak od oko 2,5 milijuna kn u čemu je trošak dokumentacije, otkupa zemljišta (5000 m2), glavnog projekta… u razdoblju od dvije godine, od čega bi u 2013. Osigurale oko 700 tisuća kn a u 2014. razliku od 1,8 milijuna kn. Nadalje Tomić je rekao kako bi sanacija odlagališta Sović laza stajala preko 11 milijuna kn i trebala bi biti završena do 2014. godine.

Kada se sve zbroji projekt pretovarne stanice sa sanacijom odlagališta Sović laz bi stajao oko 21 milijun kuna. Uz to svaka lokalna samouprava bi u dogledno vrijeme trebala izgraditi reciklažno dvorište na svom području. U cjelokupni projekt uključene bi bile sve goranske općine i gradovi o čemu bi se trebao donijeti i potpisati pristupni ugovor, dokument.

Gradonačelnici Vrbovskog, Dražen Mufić i Čabra, Kristijan Rajšel pitali su kako ući u projekt, hoće li nove troškove gospodarenja otpadom moći građani platiti, gradonačelnik Delnica Ivica Knežević je rekao kako će novac biti najveći problem te kako Marišćina neće biti do 2014. u potpunosti spremna za reciklažu svega otpada, načelnik Skrada Damir Grgurić je pitao na koji način će se vršiti naplata otpada, po kilogramu ili volumenu.

Načelnik Fužina Marinko Kauzlarić rekao je:“O projektu Sović Laz otvorilo se previše pitanja, treba napraviti studiju o tome iz koje ćemo vidjeti konkretne brojke ako želimo kvalitetno rješenje te smatram da je preuranjeno donositi odluku o temi o kojoj znamo premalo.“

Načelnik Brod Moravica Dragutin Crnković je rekao kako je otvoren najveći problem Gorskog kotara, problem smeća i njegovog odvoza. Knežević je na kraju pitao što će se dogoditi ako se ne pristupi potpisivanju sporazumu, dok je Mufić rekao kako nije jednostavno potpisati sporazum iz kojeg se ne vidi cijena za krajnjeg korisnika, građane Gorskog kotara. Tomić je na kraju rekao kako bi bilo dobro iskoristiti sredstva Fonda i izraditi projektnu dokumentaciju pretovarne stanice Sović laz.

U nastavku prve postizborne koordinacije dogovarana su pitanja i zahtjevi koja će ići prema županu Zlatku Komadini na skorom sastanku u Županiji, od sufinanciranja zimske službe za 2012/2013-tu godinu, od ponovnog pokretanja dijalize u Delnicama, subvencija autobusnog prijevoza te realizacije sredstava od proglašene zimske elementarne nepogode… Na kraju koordinacije gradonačelnik Delnica Ivica Knežević predlaže uz vodoopskrbni sustav izradu projekta Gorski kotar koji bi financirale Hrvatske vode, no načelnik Crnković reagira kako Hrvatske vode odustaju od financiranja pročišćivača koji su dio projekata izrade sustava fekalne odvodnje koji se provode u većini goranskih lokalnih zajednica.

„Neka Hrvatske vode daju sredstva za takav projekt no neka i nastave financirati završnu fazu sustava fekalne odvodnje a to su pričišćivači kako bi se te sustave stavilo u funkciju,“ zaključio je Crnković. Sastanak je zaključio načelnik Skrada Damir Grgurić rekavši kako bi se kroz mjesec dana, u Skradu, trebala održati druga koordinacija…