Na tradicionalnom Božićnom turniru u kuglanju narodnim načinom okupio se deset ekipa iz općina Skrada, Brod Moravica i Ravne Gore, DVD Skrad, Teheran, Školski, FAF, Initium I. i II., FC Park, Turmin, Play i PD Skradski vrh a igralo se 8 puta 30 bacanja s pet igrača u ekipi.

Nakon petosatnog nadmetanja deset ekipa pobijedila je ekipa DVD-a Skrad (Crnković Gordan, Crnković Damir, Štimac Ivan, Sanjin Ruppe i Marko Ribić) s oborenih 537 čunjeva, druga je bila ekipa Teherana s oborenih 535 čunjeva i treća ekipa FAF s oborenih 499 čunjeva. Medalje i plakete pobjednicima je predao Anton Štimac, zakupac kuglane i kafea Play.

Branitelji prošlogodišnjeg naslova kuglači Šumarije Skrad nisu nastupili.