Na početku sjednice vijećnici su nakon rasprave donijeli odluku o koncesionarima za zimsko održavanje cesta na području Općine Skrad za jednogodišnje razdoblje. Obrt E&E iz Ravne Gore dobio je koncesiju za ceste Kupjak – Rogi i Ravna Gora – Hlevci za koju će općina izdvajati 300 kn bruto po satu. Održavanje ostalih cesta van Skrad u koncesiju je dobio obrt Manda iz Brod Moravica uz cijenu od 412,50 kn po satu dok je naselje Skrad u koncesiju dobio obrt POKY iz Skrada uz cijenu od 412,50 kn po satu. U obrazloženju načelnik Grgurić se osvrnuo na zadnji snijeg koji je pao te je rekao kako koncesionari trebaju više razmišljati o načinu čišćenja, što se može špic ralicom, što daskom, gdje se trebaju napraviti ugibališta, kako očistiti parkirališne prostore. Ono što koncesionari ne mogu odraditi, kao čišćenje uskih ulica, parkirališta, odbacivanje snijega na ugibalištima, preuzet će obrt Močan. Načelnik Grgurić je zaključio kako treba biti više tolerancije u radu koncesionara prema građanima, jer radi se o starijoj populaciji, treba više razmišljati o poslu jer nije isto na koju stranu ulice se snijeg odgura, dali na ulaz starijih obitelji ili na stranu gdje nema kuća. Nadalje kako se za studentske kredite nije javilo puno studenata izmijenjena je odluka o uvjetima i kriterijima za dodjelu stipendija u koju su ovom odlukom uključeni i studenti prve godine studija.

U nastavku prosinačke sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, kojoj su prisustvovali vijećnici vladajuće koalicije, načelnik Damir Grgurić te zamjenica načelnika Mira Đorđević, dok su bili opravdano odsutni vijećnici oporbe, bila je donošenje Proračuna za 2013. godinu. U izradi Proračuna Općina Skrad računala je i na potpore države i Primorsko goranske županije te bi on iznosio oko 5,5 milijuna kn i po stavkama je vrlo sličan Proračunu iz 2012. Izvornih prihoda bilo bi oko 4,5 milijuna kn. Tako bi JUO utrošio 1,6 milijuna kn, za komunalne poslove bi išlo 1,65 milijuna kn, društvenim djelatnostima i udrugama 1,31 milijun kn, turizmu poljoprivredi i poduzetništvu 435 tisuća kn dok bi ulaganja u projekte bila teška oko 1,75 milijuna kn.

U obrazloženju stavki Proračuna načelnik Grgurić je rekao kako je proračun klasičan, sličan prošlogodišnjem, kako nije pretjerano razvojan i tiče se uglavnom razvoja komunalne infrastrukture, odvodnje, cesta, vodoopskrbe…Načelnik Grgurić napomenuo je kako su sredstva udrugama nešto smanjena, no trebala bi im biti dovoljna za funkcioniranje te kako bi se udruge trebale dijelom osloniti i na vlastite prihode, kroz razne akcije i kandidirane projekte prema PGŽ i državi. S ovim Proračunom stvaraju se preduvjeti za daljnji razvoj pojedinih područja , kao područje sela Hlevci te završetak obnove cesta na području Općine Skrad. Proračun je nakon kratke rasprave jednoglasno usvojen s šest glasova za.

Po donošenju Proračuna vijećnici su odradili još 16 točaka dnevnog reda. Načelnik Grgurić obavijestio je vijećnike sa stanjem starog Hotela Zeleni vir i njegovom prodajom od strane HPB. Potom su usvojene projekcije Proračuna za 2013. – 15. godinu, financijski planovi projekata sustava javne odvodnje te poboljšanja kolničke strukture nerazvrstanih cesta Sleme – Žrnovac, Kupjak – Rogi, Divjake – Pečišće, Gornja Dobra – Žrnovac te programi koji proizlaze temeljem donesenog Proračuna.