Žalbeno vijeće Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju pročitalo je oslobađajuću presudu generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču te su od ovog trenutka slobodni ljudi!

Na početku sjednice Žalbenog vijeća Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije, sudac Theodor Meron rekao je kako je Žalbeno vijeće utvrdilo da nije bilo prekomjernog granatiranja četiri grada, kao ni postojanja udruženog zločinačkog pothvata.

”U ovom žalbenom postupku je utvrđeno da gospodin Gotovina i gospodin Markač nisu izložili prekomjernom granatiranju Benkovca, Knina, Gračaca i Obrovca i zaključak je da ne možemo podržati stav o postojanju zločinačkog pothvata”, rekao je sudac.

”Žalbeno vijeće je djelomično prihvatilo žalbe generala Gotovine i Markača te poništila navod da su napadi na četiri grada bili protupravni”, dodao je sudac. Isto tako, djelomično je prihvaćena osnova žalbe Gotovine i Markača vezana za udruženi zločinački pothvat.

Žalbeno vijeće je utvrdilo i da se odlazak civila iz tzv. Srpske krajine ne može shvatiti kao deportacija.

Apsolutno oduševljenje prolomilo se sudnicom nakon što su poništene prvostupanjske presude od 24, odnosno 18 godina hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču.

I novinari i prijatelji i obitelj, svi su uzvikinuli nakon izricanja drugostupanjske oslobađajuće presude: “Bravo!” i počeli pljeskati.

Markačeva supruga koja je sjedila u prvom redu počela je plakati i nije mogla doći k sebi, a i Gotovinin prijatelj Željko Dilber nije skrivao suze, one su samo tekle niz lice.