Uz prisustvovanje svih članova Općinskog vijeća odrađeno je 16 točaka dnevnog reda. Tijekom Aktualnog sata vijećnik Duško Zatezalo pitao je načelnika Damira Grgurića kako se Skrad priprema za turističku sezonu i dokad će dio skradskih cesta biti raskopan. Vijećnik Draženko Žagar pitao je kada će biti gotove izmjene Prostornog plana Općine i što je s oznakama katastarske izmjere koje se pojavljuju na prostoru između sela Hripca i Hlevci.

Načelnik Grgurić je odgovorio:“Što se priprema za turističku sezonu tiče tu sve ide prema planu, uređuju se šetnice i staze, prilazni putovi izletištu Zeleni vir iz smjera Jasli i željezničke stanice. Asfaltiranje skradskih prometnica će započeti iza 1.svibnja te bi se kroz nekoliko dana taj posao kojeg je i meni već dosta jer se otegnuo skoro sedam mjeseci. Ne krivim Komunalac zbog kašnjenja već izvođača radova koji nema građevinsku operativu kojom bi se ti radovi izveli u nekom razumnom vremenu. Što se tiče Prostornog plana njegove su izmjene pri kraju, mi smo svoje napravili krajem prošle godine, Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije nam je ovih dana dostavio izmjene PP koje će biti dane na javni uvid od 3. do 11. svibnja a javna rasprava bi trebala biti 7. svibnja. Takva sporost ni nama ne ide na ruku jer potencijalnim investitorima je strpljenje pri kraju, a tiče se građevinskih prostora u blizini naselja Hlevci i mjesta Skrad. Što se tiče katastarske izmjere u Općini Ravna Gora nisam upoznat sa radnjama koje bi se ticale prostora ceste od Hripca preko sela Hlevci do Ravne Gore.“

U nastavku sjednice usvojeni su zapisnici s zadnje dvije i izvanredne sjednice, uz konstataciju da bi poneke točke iz zapisnika trebale biti šire obrazložene, u kontekstu tko je i što rekao, odnosno da bi potpunijim zapisnikom ostao kvalitetniji trag o radu vijećnika (dr. Josip Grgurić i Šime Jaška). Vijećnici su potom donijeli prve izmjene i dopune Proračuna, financijski plan projekata uz izgradnju sustava javne odvodnje i poboljšanja kolničke strukture nerazvrstanih cesta Sleme – Žrnovac, plan gradnje komunalnih vodnih građevina, programa gradnje i program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, odluku o nerazvrstanim cestama na području Općine Skrad.

„Zbog kandidiranja projekata prema EU, IPARD-u, donose se izmjene Proračuna. Oko 1,5 do 1,6 milijuna kn bit će utrošeno u javnu odvodnju Tustog vrha te rekonstrukciju i asfaltiranje ceste od Slemena do Žrnovca,“ pojasnio je izmjene načelnik Grgurić. Odgovor Hrvatskih šuma na zaključke sjednice Općinskog vijeća nije donio veću raspravu već konstataciju vijećnika dr. Grgurića kako odgovor neće komentirati već kako bi se HŠ trebale držati odluka koje su prethodile rušenju i obnovi parka.

Imočanki d.o.o. dozvoljeno je povećanje cijena grobnih poslova za groblje na Rogima dok je Viktorija Nova d.o.o. dijelom oslobođena plaćanja komunalne naknade za prostor restorana, kuhinje i pekare. Na kraju sjednice načelnik je obavijestio vijećnike kako HPB prodaje Hotel Zeleni vir, kako će se čekati razvoj situacije te kako bi se u određenom trenutku stari hotel otkupio i vratio u vlasništvo Općine Skrad što su svi vijećnici podržali.