Iz proračuna Općine Skrad u 2012. godini sportskim klubovima i udrugama koje njeguju kulturne sadržaje pripast će 437 tisuća kuna.

Sportskim udrugama pripast će 265.500,00 kuna, od toga izdvojit će se za, Memorijal «Josip Blažević-Blaž» 8.500,00 kn, šah školu “Goranka” Ravna Gora 11.000,00 kn, KK «Polet» 24.000,00 kn, KK «Skrad» 17.000,00 kn, NK «Polet» 95.000,00 kn, PD «Skradski vrh» 10.000,00 kn, SK «Polet 80.000,00 kn i Biatlonski klub «Skrad» 20.000,00 kn.

Kulturi će pripasti 171.500,00 kuna, od toga KUD-u «Zeleni vir» 55.000,00 kn, Mjesnoj knjižnici 22.000,00 kn, Županijskom bibliobusu 18.000,00 kn, za Monografiju 15.000,00 kn, Udruzi “Skradska žena” 40.000,00 kn, Državnom arhivu u Rijeci 500,00 kn, za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara 1.000,00 kn, i za turističku promidžbu i kulturna događanja 20.000,00 kn.