Općina Skrad nosi prestižni naziv Općina prijatelj djece. Ona to svakim danom i dokazuje svojim djelima. Kako se škola bliži početku tako je Općina ove godine ponovno posegnula u „džep“. Tako je roditeljima prvaša darovala novac za školske torbe i pribor, 250 kn po djetetu te besplatne udžbenike. Uz učenike prvog razreda školske udžbenike će besplatno dobiti i ostali učenici Osnovne škole Skrad.

Ravnatelj škole Vjekoslav Pintar kaže kako su sve knjige koje su naručene već u školi i bit će prvog dana nove nastavne godine na klupama učenika. Po grubim izračunima za novo nabavljene udžbenike Općina će izdvojiti oko 15 tisuća kn. Roditelji će financirati jedino radni materijal tako da će ove godine za svoju djecu izdvojiti, što se tiče tog dijela, negdje do 350 kn što ovisi od razreda koji djeca polaze. Ovime Općina Skrad među rijetkim samoupravama u Gorskom kotaru pokazuje kako riješiti brigu roditeljima prije nove školske godine.

O tome načelnik Damir Grgurić kaže:“Djeca su nam velika briga jer o njihovom broju ovisi i naš opstanak na ovim prostorima. Ove godine pomagat ćemo i samohranim majkama kao i nezaposlenim majkama s djecom koja pohađaju školu ili dječji vrtić, kroz besplatne bilježnice i radni materijal ili sufinanciranjem školske kuhinje. Stoga sve što ulažemo u njih jednog će nam se dana vratiti natrag, kroz školovane kadrove koje ćemo imati, jer pratimo ih do završetka školovanja i svakako, želja nam je da većina njih ostane živjeti i raditi u našoj općini.“