Aktualni sat

Aktualnim satom dominiraju vijećnici oporbe dr. Grgurić i Zatezalo. Ovoga puta postavili su pitanja što se učinilo u povodu pitanja s prošlih sjednica o tumačenju poslovnika o radu Općine Skrad u svezi, kako kažu oporbeni vijećnici, nepravilnosti u provođenju postupka natječaja za objekte na Šiljaru. Drugo pitanje je bilo vezano uz razvoj turizma i održavanju tematske sjednice o tome, treće pitanje se odnosilo na dobivanje ugovora o Šiljaru na vijećničke klupe i četvrto pitanje vijećnika Rupe Milivoja o kvaliteti i brzini radova na sustavu odvodnje u Tuškoj ulici. Odgovor su dali predsjednik Vijeća Ivan Crnković koji je odgovorio dr. Grguriću kako će Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost dati odgovor po pitanju Šiljara. O drugom pitanju dr. Grgurića Crnković je rekako kako je Skrad nisko po pitanju turizma no ipak se kreće, hotel i restoran je otvoren, Šiljar je u zakupu…u replici dr. Grgurić kaže kako neke stvari treba ubrzati jer i Vlada vodi posebne sjednice o turizmu na što načelnik Grgurić odgovara kako TZ mora raditi no i sami mještani trebaju participirati u razvoju te djelatnosti. „Mislim da nam je gospodarstvo prioritet i na prvom mjestu jer njegovim razvojem bit će mjesta i za jači razvoj turizma“, zaključio je načelnik Grgurić. O ugovoru za Šiljar načelnik Grgurić odgovorio je kako se on može vidjeti svakog dana u općinskim prostorijama, no ne može ići van u javnost. Donačelnica Mira Đorđević dodala je kako je ugovor od izuzetne važnosti, može se vidjeti no sigurno nije za prikaz u javnosti. Vijećnik Zatezalo dodaje kako bi sklopljeni ugovor želio vidjeti i usporediti s prijedlogom ugovora koji je dan drugoj strani. O radovima na kanalizaciji načelnik Grgurić odgovorio je kako općina nije investitor već Komunalac Delnice, kako postoje nadzorni inženjeri koji kontroliraju radove, kako određenog kašnjenja ima jer se radi zajedno mreža odvodnje i vodoopskrbe pa bi tu trebalo biti više koordinacije s manje čekanja. Općina će po tom pitanju tražiti očitovanje Komunalca Delnice.

Iz dnevnog reda

Nakon aktualnog sata usvojen je zapisnik uz primjedbu vijećnika Zatezala i dr. Grgurića na pisanje zapisnika u skraćenoj verziji na što je odgovor dao predsjednik Vijeća Crnković kako je zapisnik opširan i po poslovniku upitavši oporbene vijećnike:“Dajte primjedbe na tekst pojedine točke iz zapisnika ako u njemu nije nešto zapisano ili je krivo zapisano“, nakon čega je zapisnik prihvaćen. Skradski proračun se u prvih šest mjeseci punio u manjoj mjeri i ostvaren je s 32 posto dok su rashodi 6 posto veći od prihoda. Uz ostatak sredstava iz prethodnih godina Općina posluje pozitivno te ima plus u poslovanju od 150 tisuća kn. Prve izmjene i dopune Proračuna su tehničke naravi radi uvrštenja u Proračun sredstava za realizaciju bespovratnih sredstava IPA projekta uz asfaltiranje ceste od Gornje Dobre do Slemena u visini od 800 tisuća kn. Ako projekt prođe sva uložena sredstva će Općina dobiti natrag. Nadalje vijećnici su upoznati s tijekom postupka javne nabave za rekonstrukciju javne rasvjete na koji su se javila četiri ponuđača s cijenama od 444 tisuće do 616 tisuća kn. Na kraju sjednice donijeta je odluka o tromjesečnom oslobađanju od plaćanja komunalne naknade kafiću Milano.

Javna priznanja Općine Skrad

Ovogodišnja javna priznanja odlukom Vijeća dobit će i to Povelju s novčanom nagradom od tisuću kn Ivan Burić za postignute rezultate u skijaškoj sezoni 2010./2011. te portal www.skrad.com za pet godina uspješnog rada na području promocije Općine Skrad putem interneta. Zahvalnice će dobiti Osnovna škola Skrad za 135 godina organiziranog školstva na području Općine Skrad i KUD „Zeleni vir“ za 15- tu obljetnicu promocije kulture u Skradu.