Općina Skrad će financirati nabavu dva kombija, zaključak je to vijećnika Općine Skrad. Prvo se razmatrala zamolba Skijaškog kluba Polet za davanje suglasnosti z kupovinu kombi vozila koju bi financirala Općina Skrad. Vijećnici su kroz raspravu pozitivno razgovarali o zahtjevu skijaša no nisu donijeli odluku o suglasnosti rekavši kako je zahtjev skijaša općenit, bez konkretnih uvjeta, tko kupuje kombi, tko je vlasnik, tko ga registrira, tko će njime upravljati…Svi su mišljenja da skijašima ali i drugim udrugama treba kombi za prijevoz te kako bi bilo najjednostavnije da općina kupi kombi koji bi prema dogovoru koristile sve udruge. S time se složio i načelnik Damir Grgurić…te će se na idućoj sjednici pitanje nabave kombija konkretizirati…Drugi kombi za potrebe DVD-a Skrad nabavljat će se sredstvima PG županije, VZ PGŽ i Općine Skrad, na trogodišnji lizing…o čemu su vijećnici dali pozitivno mišljenje.

Sada je na udrugama da sjednu s načelnikom Grgurićem i dogovore uvijete po kojima će se kombi nabaviti i koristiti.

Sjednica kojoj je prisustvovalo šest vijećnika je započela Aktualnim satom gdje su pitanja postavili Josip Jurković (obnova Vražjeg prolaza i dovršetak ceste do Zelenog vira), Danijel Bertović (što je s javnom rasvjetom koju je zarasla šuma i grmlje te mogućnosti Optike za brzi Internet za Bukov vrh i ostala naselja), Ivana Poljančić Beljan (dovršetak kuhinje u dječjem vrtiću i Woodrockom u narednim godinama), Dubravko Mance (mogućnost dizanja na višu razinu obilježavanja Sjećanja na Vukovar)… Na pitanja je odgovarao načelnik Grgurić rekavši kako je JU Priroda izradila potrebnu dokumentaciju za obnovu kanjona te će se u dogovoru s PINS-om krenuti u radove uz osiguranje potrebnih financijskih sredstava, za cestu je osigurano blizu 1,3 milijuna Eura koji bi bili dovoljni za dovršetak ceste, slijedi izmjena rasvjete u Skradu te će time biti otklonjeno raslinje koje zaklanja osvjetljavanje javnih površina, postavljanje cijevi za optički kabel ali i druge priključke prema Bukovom vrhu je moguće što će se dogovoriti s ŽUC Rijeka i izvođačem radova…, kuhinja vrtića čeka natječaj za unutarnje uređenje, odnosno opremanje potrebnim namještajem i opremom, uz to imamo namjeru staru zgradu uzeti u vlasništvo i potpuno je urediti…, Woodrock bi trebao ići dalje u narednim godinama no treba vidjeti pod kojim uvjetima, da li kao do sada ili…, obilježavanje Dana sjećanja na Vukovar uz veću prisutnost građana i vijećnika podržavam, sve je stvar dogovaranja…

Završetkom Aktualca odrađeno je 12 točaka dnevnog reda. Usvojen je,  Zapisnik sa 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2023. godinu i obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2023. godinu (Prihodi 649 tisuća Eura, Rashodi 425 tisuća Eura, realizacija oko 20 posto od planiranih 3,267 milijuna Eura),  Izvješće o ostvarenju tekuće proračunske pričuve za razdoblje 01.01.-30.09.2023.g., Prijedlog Odluke o drugoj izmjeni Odluke o visini plaće općinskog načelnika Općine Skrad, Prijedlog Odluke o imenovanju Etičkog odbora (povjerenstvo čine Vjekoslav Pintar, Tonček Kezele i Helga Grgurić), Prijedlog Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Skrad ( povjerenstvo čine Igor Bukovac, Josip Grgurić, Saša Gorupić, Margareta Jurković i Draženko Žagar), Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića Skrad od roditelja-korisnika usluga (ako roditelj ne koristi uslugu zbog bolesti djeteta ona se umanjuje od 10 do 50 posto zavisno od broja dana nekorištenja usluge), Prijedlog Odluke o trećim izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladíh obitelji na području Općine Skrad, Prijedlog Odluke o mjeri poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad rekonstrukcijom stambenog prostora (do max. 3.500,00 Eura), Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Općine Skrad (radi se o parku iznad trga u centru Skrada, čime bi se stvorili uvjeti za uređenje istog…), Godišnje izvješće o radu Općinskog načelnika za 2021., 2022. godinu i polugodišnje izvješće za 2023. godinu.