Zbog netočnog, odnosno nepotpunog prenošenja informacija i pogrešnog interpretiranja rečenog na nastavku 14. sjednice Općinskog vijeća, prenesena je kriva informacija u javnost te se dalje  šire netočne informacije stoga molim da se objavi  ispravak netočnih navoda.

Konkretno se radi o ovom dijelu članka objavljenom na www.skrad.com

“O pitanju koje je dala Natali Ribić zbog klizišta koje se pokrenulo nasipavanjem susjedne čestice  Crnković Đorđević je rekla kako to područje nije bilo u području klizišta i pitanje što će biti dalje tiče se međusobnog dogovora vlasnika nasipavane čestice i obitelji Ribić. Kako tumačiti nasipavanje materijala na tu česticu pitali su se vijećnici i zašto nije reagirao komunalni redar, je li trebao ili …”.

Vezano uz gore navedeni tekst pročelnica ni u jednom slučaju nije rekla da “to područje nije bilo u području klizišta”, odnosno kako se pogrešno interpretira tekst da “to područje nije bilo klizište”. Rečeno je da područje nije bilo identificirano, odnosno evidentirano u prostornom planu kao klizište te da ga je potrebno evidentirati.

Također, vijećničko pitanje “što će biti dalje sa klizištem” kako se pogrešno interpretira iz teksta nije bilo niti postavljeno, niti je pročelnica rekla “što će biti dalje tiče se međusobnog dogovora vlasnika nasipavane čestice i obitelji Ribić”. Ono što je pročelnica predložila vezano uz taj slučaj je da se naruči izrada elaborata temeljem koje će stručne osobe utvrditi stanje i ukoliko će biti moguće iz eleborata odabrati potencijalne mjere za sanaciju, da će se u tom slučaju dogovorom vlasnika odlučiti koja od mjera sanacije će se odabrati. Predloženo je i da se dogovori sastanak sa svima uključenima. Na sjednici vijeća nije bilo predsjednice vijeća koja se na  žalost i našla u ovom slučaju niti općinskog načelnika, stoga je pročelnica zajedno s drugim vijećnicima raspravljala o nastalim događanjima, te su vijećnici  donijeli zaključak da se pokrene izrada elaborata temeljem kojeg će se evidentirati klizište i da je potrebno inicirati razgovore s uključenim stranama.

Ovdje je cijela audio snimka vezana uz izmjene PP i klizište, prve dvije točke…vjerujem da će se te dvije točke brzo riješiti na dobrobit života u Skradu… Ako sam zaključio nešto krivo iz duge rasprave i obrazloženja nije bilo namjere da se prenese kriva informacija, da se nekoga omalovaži i diskvalificira…