6. sjednica Općinskog vijeća Općine Skrad  se održala u ponedjeljak 22. studenog 2021. godine s početkom u 17,30 sati u Domu kulture uz epidemiološke mjere. Predsjednica vijeća Natali Ribić je nakon usvajanja dnevnog reda dala riječ predstavnicima  tvrtke STAR DUST INVESTMENTS d.o.o., koji su predstavili  svoje poslovne namjere ulaganja u turističko-ugostiteljski sektor u Skradu, konkretnije u prostor starog hotela Zeleni vir i objekte koji se vežu na hotel, kuglanu i prostore zatvorene banke i kafića do. Tako su Mario Boras, Gregor Zupet i Ivan Krželj iznijeli prijedlog rješavanja starog hotela članovima vijeća kojom su zainteresirani za kupnju hotela i prostora koji je uz njega a vlasništvo je Općine.

U slučaju da taj prostor s objektima kupe oni bi se obvezali da započnu s gradnjom u roku 18 mjeseci i završetak u maksimalno četiri godine. Uz obnovu i rekonstrukciju hotela tu bi bio vellnes centar i restoran, što po govoru sviju je prioritet…Vijećnike je interesiralo, temeljem iskustava do sada, što ako se projekt ne odradi i realizira…na što su čelnici STAR DUSTA odgovorili kako im nije cilj kupovina nekretnine i prostora, bez daljnje realizacije. Vijećnici, Ivana Poljančić Beljan, Josip Crnković, Ivan Crnković načelno su za realizaciju ovog projekta uz dobar ugovor kojim bi se izbjeglo dugogodišnje „natezanje“ s eventualnim raskidom zbog neizvršenja realizacije ugovora. Načelnik Damir Grgurić rekao je kako je to tek početak lijepe priče koju tek treba realizirati ako procijenjena vrijednost nekretnine hotela i zemljišta bude odgovarala investitorima  što bi se moglo znati kroz mjesec dana. Nakon načelnog pozitivnog stava vijećnika kako Skradu treba Hotel i restoran koji bi u bližoj budućnosti bio kotač razvoja turizma i djelatnosti povezanih s njime.

Nakon odlaska čelnih ljudi STAR DUST-a započeo je aktualni sat te je vijećnica Poljančić Beljan pitala što je s polugodišnjim izvješćem…Josip  Crnković što je s kombi vozilom doniranim od škole, načelnik Grgurić je odgovorio kako izvješće nije  gotovo, razlog kako su vijećnici tek stupili na dužnost no do kraja godine će biti gotovo…što se tiće kombija, on je popravljen i mogao bi se registrirati no postoji problem njegovog daljnjeg održavanja, tako da je vjerojatna prodaja i u dogovoru s udrugama, nabava novijeg kombi vozila…    

Po aktualcu odrađen je dnevni red sjednice te je usvojen zapisnik s 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad, prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Skrad za 2021.g., donijeta je Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2021.g, Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021.g., Odluka o drugim izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021.g., Odluka o prvim izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2021.g., Odluka o prvim izmjenama Plana gradnje komunalnih vodnih građevina za 2021.g., Odluka o izmjeni i dopuni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za 2021.g., Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerama za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Općine Skrad te Izvješće o izvršenju tekuće proračunske pričuve od 01.01. do 30.09.2021.g.

Što se tiče Proračuna on je smanjen s 9,1 milijun kuna na 6,5 milijuna. Razlozi smanjenja su nerealizirani projekti koji se prenose na sljedeću godinu /vidikovac Perić, benzinska postaja,…/.  Rashodi su nešto veći, oko 6,8 milijuna kn…. Realizacija prihoda nije velika u prvih šest mjeseci no ona se povećava uvijek u drugom dijelu godine. Na kraju sjednice načelnik Grgurić je pozvao sve članove vijeća da svoje prijedloge za Proračun 2022. godine dostave službama Općine.