Vijećnici Općine Skrad usvojili su Proračun Općine  za 2022. godinu vrijedan  9,516 milijuna kn.  Prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 8,364 milijuna kn, od čega se 2,222 milijuna  kn odnosi na prihode od poreza. Pomoći iz  inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  planirane su u iznosu od 4,326 milijuna kn, drugih proračuna u iznosu od 2,191 milijuna kn pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 1.158 milijuna kn, dok se prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi predviđeni u iznosu od 1.567 milijuna kn. Ostatak sredstava su Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1,152 milijuna kn.

Rashodi će ubiti za 360 tisuća kn veći i iznosit će 9,876 milijuna kn. Za zaposlene 1,5 milijuna, materijalni rashodi 3,179 milijuna, od toga rashodi za usluge 2,3 milijuna, rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3,445 milijuna, ostali rashodi skoro milijun kn.  

Načelnik Damir Grgurić, govoreći o Proračunu i predviđenim projektima za iduću godinu rekao je  kako je u planu uređenje gornjeg parkirališta u centru Skrada, uređenje ceste do izletišta Zeleni vir, rekonstrukcija javne rasvjete ugradnjom led rasvjete, izgradnja potpornog zida na groblju, izgradnja rasvjete na šetnici od Velikog Selca do vidikovca Perić te nastavak izgradnje komunalne infrastrukture do Gornje Dobre /sustav kanalizacijske odvodnje do kolektora u Donjoj Dobri/ .

Za Program športa, kulture i vjerske djelatnosti planirano je 254 tisuće kn, Program socijale, predškolskog odgoja i školstva planirano je 604 tisuće kn, za stipendije i školarine 65 tisuća kn, Općina prijatelj djece 135 tisuća kn, vatrogastvo 110 tisuća kn, turizam i vezane projekte 1,266 milijuna kn,  nabava ratraka za snijeg 600 tisuća kn, Program Zaželi 687 tisuća kn, pomoć mladim obiteljima 200 tisuća kn, manifestacija i obljetnica 49 tisuća kn…

Van snage stavljene su Odluke  UPU 5 – vikend naselje VN 1  i  UPU 6 – vikend naselje VN 2 u Hlevcima.

Zadnja ovogodišnja sjednica Vijeća protekla je bez većih trzavica vladajućih i opozicije. Na kraju sjednice predsjednica vijeća zaželjela je žiteljima Općine Skrad Sretne i zdrave Božićne i Novogodišnje blagdane.