Vijećnici Općine Skrad odradili su ove srijede prekinutu sjednicu Općinskog vijeća od prošloga petka. Sjednicu je vodila Ivana Poljančić Beljan koja je utvrdila prisutne te u nastavku iznijela dnevni red . Prvo su na redu bile točke koje su uvrštene na zahtjev predsjednice Vijeća Natali Ribić proteklog petka. Predsjedavajuća Poljančić Beljan iznijela je da se o hitnoj izmjeni prostornog plana  vezano uz građevinsko zemljište koje je kupila obitelj Ribić može razgovarati, ne i donijeti odluku, jer za odluku je potreban dokument s potpisom tri člana vijeća što piše u poslovniku.., kako za pokretanje 3. izmjena i dopuna PP ima više koraka, od suglasnosti županijskih službi, javnih rasprava…

“Svakako je došlo do pogreške, pitanje je čije…, mlade obitelji treba čuvati i pomoći rješavati njihove probleme do kojih dolaze,“zaključila je Poljančić Beljan. U raspravi su sudjelovali vijećnik Danijel Bertović pitanjem kako su prodane (pod stambeni ili poslovni) i zašto se pri izmjenama poslije prodaje nije vodila briga o tome…te Josip Crnković kako bi trebalo mapirati sve prodane čestice na kartama kako ubuduće nebi došlo do takvih grešaka. Pročelnica Crnković Đorđević dodala je kako se traži mogućnost bržeg rješenje za obitelj Ribić…Vijećnici su se složili da u treće izmjene i dopune PP treba krenuti što prije uz procedure kojih se treba pridržavati.

Uz točku koja se tiče dodatnih uvrštenja čestica koje su potencijalno klizišta u područje klizišta u Općini Skrad Poljančić Beljan je rekla kako bi stručne službe trebale izaći na teren, ne samo kod obitelji Ribić već na sva potencijalna područja kako bi se ispitala mogućnost klizanja terena…te očekuje od načelnika Damira Grgurića da  pokrene postupak. Josip Crnković po tom pitanju poziva žitelje Općine da daju svoje prijedloge po tom pitanju, dok pročelnica JUO Nikolina Crnković Đorđević kaže kako treba napraviti elaborat vezano uz klizišta koji bi bio podloga za buduće sanacije klizišta.

O pitanju koje je dala Natali Ribić zbog klizišta koje se pokrenulo nasipavanjem susjedne čestice  Crnković Đorđević je rekla kako to područje nije bilo u području klizišta i pitanje što će biti dalje tiče se međusobnog dogovora vlasnika nasipavane čestice i obitelji Ribić. Kako tumačiti nasipavanje materijala na tu česticu pitali su se vijećnici i zašto nije reagirao komunalni redar, je li trebao ili …

Nakon ovih točaka koje su uznemirile obitelj Ribić, ujesen pokrenuto klizanje nasipanog terena kraj njihove kuće, i početkom svibnja kada su započeli prikupljati dokumentaciju za ishođenje građevinske dozvole, da su njihove kupljene čestice novim PP stavljene u Poslovnu zonu odrađene su ostale točke dnevnog reda. Prvo je prihvaćen Zapisnik s prošle sjednice, Projekt gradnje novih grobnih mjesta će se mijenjati i tražit će se nov način kako realizirati gradnju novih grobnih mjesta…Danijel Bertović dodao je kako treba ciljati  i raditi projekte koji bi više donijeli žiteljima Skrada, kako treba razmišljati i šire od groblja. Zakonodavac je donio nova pravila te su vijećnici donijeli odluke o naknadama vijećnicima te koeficijente službenika Općine… Uz otkupe zemljišta Općine Skrad uvijek treba napraviti parcelizaciju i procjenu vrijednosti nekretnina te utvrditi stanje na terenu da ne dođe do krivih odluka…