Sveti Nikola došao je u Skrad, u večernjim satima, dok su se odigravale zadnje minute produžetaka utakmice Japan Hrvatska. Usprkos tome odvijao se u Domu kulture program koji su realizirala djeca folklorne skupine “Skračka deca” plesom i pjesmom. Sveti Nikola je krajem programa stigao u Dom kulture te je podijelio darove svoj skradskoj djeci. I ove je godine darove financirala Općina Skrad izdvojivši znatna sredstva za tu namjenu.