17. sjednicom Općinskog vijeća Općine Skrad dominirala je tema provedene financijske revizije Državnog ureda za reviziju – područnog ureda Rijeka. O skoro tromjesečnoj financijskoj reviziji načelnik Općine Damir Grgurić je u obrazloženju rekao kako je ona bila vrlo temeljita, možda i više od standardnih u nekim drugim općinama. Načelnik Grgurić je rekao kako su revizijom uočene 4 greške. Prva je što nije imenovana osoba za unutarnju kontrolu poslovanja, druga što općinsko zemljište nije uvedeno u poslovne knjige, treća što se u poslovnim knjigama nalaze nenaplaćena potraživanja od oko 750 tisuća kn (od 1996. godine do danas) i četvrta kako nisu riješeni suvlasnički odnosi Komunalca Delnice i Općine Skrad a tiču se objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Na kraju obrazloženja načelnik Grgurić je rekao:“Za prvu stavku sam ja kriv jer to nisam znao, no za ostale točke nalaza ne mogu odgovarati jer se dotiču razdoblja kada ja nisam bio načelnik i za to se ne osjećam krivim. Što se tiče odnosa s Komunalcem, smatram da bi tu stavku revizija trebala riješiti uvidom u poslovne knjige dotičnog poduzeća koje je u suvlasništvu većeg dijela goranskih općina. Općina će se očitovati u zakonskom roku na zapisnik revizije.“

U raspravi je bilo pitanja o nenaplaćenom dugu te vijećnik Jaška predlaže da se u to uključi i pravna služba dok je o Komunalcu zamjenica načelnika Mira Đorđević rekla kako bi češljanjem poslovanja Općine Skrad bilo potrebno izvršiti i reviziju Komunalca kako bi se dobila prava slika po pitanju suvlasništva zajedničke imovine.

U nastavku sjednice donijeto je više odluka, kojima je donesen UPU poslovne zone K1 – Veliko selce- Podstena, zatim Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine, izmjene i dopune odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja, odluka o početku postupka javne nabave vezane uz sanaciju javne rasvjete vrijednosti oko 750 tisuća kn čime bi se u Skradu izvršila izmjena javne rasvjete, odnosno ugradile bi se 50 posto štedljivije žarulje kojima bi se godišnje uštedilo preko 100 tisuća kn a investicija bi se vratila kroz tri godine.

Nadalje viktoriji Nova d.o.o. odobreno je jednogodišnje oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za objekt Tranzita, uzevši u obzir veličinu investicije koju je vlasnik Viktorije uložio u uređenje restorana i pekare.

Krajem srpnja i cijeli kolovoz održavat će se razne manifestacije (malonogometni i velikonogometni turniri, kuglački i boćarski turniri, stolnoteniski turnir, kulturni programi, rock koncert) uz proslavu Dana Općine Skrad a vrhunac će biti 12., 13. I 15 kolovoza kada će biti svečana sjednica, pučka proslava i sveta misa na Skradskom vrhu u čast Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo.

Na kraju se raspravljalo o dimnjačarskim uslugama iz koje se moglo zaključiti kako bi svi vijećnici željeli da se ugovor sa tvrtkom Sollers d.o.o. što prije raskine jer oni svoj posao čišćenja dimnjaka iz dostavljenih podataka vrlo nekvalitetno obavljaju.

Na poticaj načelnika Grgurića dogovorena je sjednica Vijeća za kraj srpnja na kojoj će teme biti status starog parka, stipendije deficitarnim zanimanjima kao npr. pekar, kuhar, konobar…te još poneka pitanja koja tište opoziciju ali i poziciju Općinskog vijeća Općine Skrad.