U Domu kulture održana je javna rasprava o izmjenama i dopunama PPU Općine Skrad koji izrađuje tvrtka Arheo d.o.o iz Zagreba. Raspravi su prisustvovali predstavnici HEP-a, Hrvatskih šuma, Komunalca, Upravnog odjela za gospodarstvo i zaštitu okoliša, PINS-a, vijećnici Općine Skrad i zamjenica načelnika Mira Đorđević.

Plan su prezentirali i odgovarali na postavljena pitanja ovlašteni predstavnici tvrtke izrađivača plana “Arheo” d.o.o. Zagreb, ovlašteni arhitekt Aron Varga i Patrik Filaković, dipl.ing.prometa. Većina prisutnih bila je zadovoljna izmjenama plana, ponajviše što je u plan ugrađeno 17,7 hektara građevinske zone, 24 hektara gospodarsko turističkih zona, od toga veći dio na području uz Auto cestu uz granicu s Općinom Ravna Gora te oko 10 hektara turističke zone uz selo Hlevci.

Jedina primjedba došla je od direktora Komunalca Bore Tomića koji je rekao kako Komunalac razvojem gospodarsko turističkih zona oko naselja Hlevci neće moći osigurati dovoljne količine vode za buduće objekte, dok se ne završi projekt regionalnog vodovoda, jer su sadašnja izvorišta preslaba za snabdijevanje vodom dotičnog područja. Predsjednik Općinskog vijeća Ivan Crnković, zadovoljan iznesenim, rekao je kako će izmjene PPU donijeti prijeko potrebna gradilišta i nove poslovne zone budućim investitorima čime će se osigurati nova radna mjesta i zadržati mladi u Općini Skrad što će utjecati na razvoj skradske Općine.

PPU trebao bi se donijeti do sredine ove godine čime će se odškrinuti širom vrata budućim investitorima, jer već ima zainteresiranih za ulaganje, ponajprije na području od sela Hlevci prema susjednoj općini Ravna Gora.