Redovna skupština planinara „Skradskog vrha“ održana je u Domu kulture održana je uz 40-ak članova, od 90 na popisu, te gostiju iz PD Vršak Brod Moravice, Špićunak Lokve, DVD –a Skrad, KK Polet i Skrad, načelnika Općine Skrad Damira Grgurića, upravitelja Šumarije Skrad Roberta Bukovca i ravnatelja OŠ Skrad Vjekoslava Pintara.

U izvješću za 2010. godinu predsjednik Ivan Horaček je istaknuo da planinari postoje od 1933. godine. U 2010. godini održano je više radnih akcija na održavanju šetnica oko Skrada, prema Skradskom vrhu i Dugoj steni, pošumljavalo se i čistilo smrekovu kulturu. Horaček je pripomenuo kako se akcijama odaziva malo članova i to uglavnom istih. Izrađen je logotip društva (Dijana Arbanas) koji je štampan na majice i kape. Prve subote u srpnju održan je Dan planinara u Skradskoj dragi nakon planinarskog pohoda. Održano je više planinarskih pohoda, na Klek, Samoborsko gorje, Bijele stijene, Raduhu, Triglav, Veliki kozjak, Golicu, Barban u Istru i Sv. Ivan Zelinu.

Financijski planinari posluju pozitivno, prihodi su im bili u 2010. godini 23 tisuće kn te su s ostatkom iz 2009. godine od 27,6 tisuća kn ukupni prihodi oko 50,6 tisuća kn, dok su rashodi u 2010. godini 38,4 tisuće kn. Saldo na računu je 12,8 tisuća kn.

Članovi skupštine su prihvatili izvješća a potom je predstavljen Plan rada za 2011. godinu. Uz organizaciju radnih akcija pristupit će se radovima na planinarskom skloništu na Skradskom vrhu, održavat će se planinarske staze. Organizirat će se planinarski pohodi na Kamenjak, kanjonom Kupe, slapove Krke, Pleternicu, Dinaru, Risnjak, Triglavska jezera, pješačenje oko Lokvarskog jezera, Grintovec, Bjelolasicu… Dan planinara Skrada proslaviti će se 20. Kolovoza u Zelenom viru.

Na kraju načelnik Općine Skrad Damir Grgurić obratio se planinarima rekavši:“Općina će vam uvijek priskočiti u pomoć, tako i u gradnji planinarskog skloništa na Skradskom vrhu. Krovnu konstrukciju i pokrov već imamo a na vama je da dobrovoljnim radom krenete u realizaciju. Želim vam svako dobro.“

Na kraju su uručene majice društva načelniku Grguriću, upravitelju Šumarije Bukovcu, ravnatelju škole Pintaru te izrađivačima web stranice društva /www.pd-skradskivrh.com/ Hrvoju Đakoviću i Draženu Markoviću. Vlč. Stjepan Porkulabić upoznao je prisutne s izletom u svetište Sv. Bernarda u Italiju te je na kraju skupštine Đina Pjevac pročitala Pjesmu Skračkih planinara. preuzmi