“Investicija zbrinjavanja i pročišćavanja otpadnih voda naselja Skrad, Veliko Selce, Podstena i Tusti vrh procijenjena je na 19 milijuna i 700 tisuća kuna, a odvijat će se do 2012. godine. To je najveća investicija na području Općine Skrad i od izuzetne je važnosti za budući razvoj. Financiranje se planira iz više izvora, vlastita sredstva (4,2 mil kn), Komunalac Delnice (3,3 mil kn), Hrvatske vode (4,45 mil kn), PGŽ (2,25 mil kn), Ministarstva poljoprivrede, poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (1,5 mil kn) i Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka (3,2 mil kn),” rekao je 2007. godine tadašnji načelnik Dubravko Grbac.

Radovi na sustavu odvodnje otpadnih voda odvijali su se 2006., 2007., 2008., 2009., četiri godine zaredom da bi u recesijskoj 2010. stali. S prekidom od jedne godine, jer je 2010. obilježila recesija velikih radova u Općini Skrad, nastavit će se početkom ovoga proljeća radovi na Sustavu javne odvodnje i izmjeni dotrajale vodovodne mreže. Tijekom ovih godina u tu namjenu utrošeno je iz Proračuna 343 tisuće kn (2006), 1 milijun kn (2007.), 840 tisuća kn (2008.) i 500 tisuća kn (2009.). Paralelno je u rekonstrukciju vodoopskrbne mreže iz Proračuna izdvojeno je 2006. godine 386 tisuća kn, 2007. godine 270 tisuća kn, 2008. godine 186 tisuća kn, 2009. godine 575 tisuća kn i 2010. godine 550 tisuća kn.

”Sustav javne odvodnje, osim otpadnih voda stanovništva, dijelom prikuplja i oborinske vode koje ispiru i unose onečišćenja s prometnica i okolnoga poljoprivrednoga i drugoga zemljišta, kao i dio pročišćenih ili nepročišćenih industrijskih otpadnih voda, te ih odvodi do uređaja za pročišćavanje od kuda potom idu u vodotok. Pročišćavanjem otpadnih voda smanjuje se opasnost od onečišćenja okoliša, izvorišta pitke vode kojih ima više na području Općine Skrad, naročito na području Skrada te ugrožavanja zdravlja živoga svijeta i zdravlja ljudi. Ovime se Projekt izgradnje sustava odvodnje nastavlja i ići će sličnim tempom no bez našeg financijskog učešća jer smatramo da se taj projekt treba financirati državnim i eventualno sredstvima EU. Ako dogovoreno bude realizirano ove će se godine u te svrhe utrošiti 1,8 milijuna kn a radovi će se odvijati na kolektorima C-1, C-2, C-5, C-6, C-7, C-8 te I-1 i I-2, ukupne dužine 2.322 metra. Paralelno će se raditi i na zamjeni dotrajale vodovodne mreže koja će stajati oko 400 tisuća kn, a također će se sredstva namaknuti od pomoći države ili županije. Većina radova odvijat će se u naseljima na obroncima Tustog vrha, ulicama Tuška, V. Nazora, Školska, odnosno područjima donjeg dijela Skrada te prostoru između glavne ceste i željezničke pruge.

Trend i trenutačno stanje izgradnje kanalizacijske mreže pokazuje da ona neće biti završena do početka 2013. godine kako je planirala bivša općinska vlast jer su i oni imali problem osiguranja potrebnih financijskih sredstava, naročito što se u zadnje četiri godine dalo oko 2,7 milijuna Proračunskih sredstava za tu namjenu. Naš je stav da se sredstva Proračuna koja izdvajaju naši porezni obveznici ciljano koriste za svakodnevne potrebe poboljšanja života stanovništva a da projekte od državne i EU važnosti financira država, županija te EU,” zaključio je načelnik Općine Skrad Damir Grgurić.

Ako se dogovoreno ostvari Općina Skrad bi ove godine mogla nadoknaditi izgubljenu 2010-tu godinu te bi ove godine Skrad opet postao veliko gradilište, uz nadu da će se radovi odvijati brže, uz više mehanizacije i ljudi kako bi se predviđenih 2,3 km odvodnje završilo za lijepog vremena jer pokazalo se da su dosadašnji završni radovi (radi se o asfaltnim površinama) bili učinjeni u nepovoljnim vremenskim uvjetima te su se ubrzo na glavnoj i lokalnim prometnicama pojavila ulegnuća i puknuća asfaltnog sloja što svjedoči da dosadašnji radovi nisu bili izvedeni pravovremeno i dovoljno stručno kao i da kontrola tijekom radova nije bila optimalna. Ujedno se mole građani da budu uviđavni tijekom izvođenja radova jer je i njihova suradnja i strpljivost bitna tijekom izvođenja radova na sustavu odvodnje.