U sljedećoj godini Općina Skrad izglasavanjem Proračuna trebala bi ostvariti prihode u visini blizu 6,5 milijuna kuna dok bi rashodi trebali biti 92 tisuće kuna manji, odluka je to Općinskog vijeća za koji je glasalo 5 vijećnika koalicije, dok su dva oporbena vijećnika bila protiv i jedan suzdržan.

U raspravi vijećnik Zatezalo je rekao kako je on napuhan i preneozbiljan jer je veći za skoro milijun kuna u odnosu na ovogodišnji. Dr. Grgurić je dodao kako o ova teška vremena treba razmišljati drugačije, razmišljati o većem ulaganju u turizam, školovanje mladih, razvoj malog poduzetništva što je malo podiglo tenzije u vijećnici.

U odgovoru načelnik Damir Grgurić je prvo odgovorio dr. Grguriću kako su u svom vladajućem mandatu mogli napraviti neke pomake u turizmu a potom je dodao kako će u Proračun ući sredstva IPARD programa, oko 800 tisuća kuna što će utjecati na to povećanje prihoda proračuna. „Dolazi još 2.6 milijuna kn za sustav odvodnje te znatna sredstva za sanaciju nekoliko skradskih izvora i potoka, no ta sredstva neće ući direktno u proračun već će se realizirati kroz Komunalac i Hrvatske vode koje vode radove na tim poslovima,“ zaključio je Grgurić.

Potom se prišlo izglasavanju više programa iz proračuna pa će tako za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te održavanja iste biti utrošeno 2,7 milijuna kn, kulturi će pripasti 171.500 kn, sportu 265.500 kn, vatrozaštiti 200 tisuća kn čiji će se veći dio utrošiti za novo vatrogasno vozilo, socijali će pripasti 117.500 kn, za rad dječjeg vrtića 360 tisuća kn, programu „Općina Skrad-prijatelj djece“ 131.300 kn. Šumski doprinos od 280 tisuća kn utrošit će se za sanaciju vodoopskrbnog sustava Skrad. U raspravi je otvoreno nekoliko pitanja, od opravdanosti financiranja dva kuglačka kluba i vidljivih problema starijeg kluba…, promjene preostalih azbestnih cijevi u vodoopskrbnom sustavu Skrada, o mogućem uvođenju komunalne naknade za naselja koja nisu u sustavu naplate te o uvrštenju u Proračun nekih radova, odvodnje atmosferskih voda u Divjakama, sanacije potpornog zida donjeg groblja u Divjakama te čišćenju smeća nakon bujica koje su nanijele smeće na cestu i okoliš ispod sela Divjake.

U raspravi oko sredstava države koja dolaze načelnik Grgurić je dodao, na konstataciju dr. Grgurića kako od šumskog doprinosa dobivamo samo mrvice:“Najviše su mi u iznalaženju dodatnih financijskih sredstava dosad pomogli državni tajnici pojedinih ministarstava, dok se to ne može reći za naše saborske zastupnike, kako HDZ-ove tako i oporbene.

Aktualni sat i pitanja oporbenih vijećnika bili su usmjereni prema načelniku Grguriću. Dr. Grgurić i Šime Jaška dotaknuli su se Šiljara i vile Mateljan, kako se nije poštovala odluka Općinskog vijeća odnosno kako se postupak oko zakupa vodio netransparentno te kako je sam ugovor štetan za Skrad. Načelnik je odgovorio kako su kondicije natječaja bile vrlo jasne, vezane uz razvoj zdravstveno rekreativnog turizma, te je shodno tome odvjetnik Općine Pulić složio ugovor o zakupu koji je i prihvaćen od odbora za rješavanje statusa Šiljara.