Proračun Općine Skrad rebalansom pred kraj godine se smanjio za 389.425,00 kn i on će iznositi 5.465.575,00 kn što je smanjenje od blizu 7 posto prilikom donošenja početkom godine. Na prihodovnoj strani smanjili su se prihodi od poreza na dohodak po godišnjoj prijavi za 28 tisuća kn, porezi na robu i usluge za 15 tisuća kn, porezi na korištenje dobara ili aktivnosti za 15 tisuća kn, ostali porezi za 18 tisuća kn, potpore iz državnog proračuna za 157 tisuća kn, ostale potpore za 80 tisuća kn, prihodi od imovine za 48,7 tisuća kn, prihodi od nefinancijske imovine za 48,7 tisuća kn, prihodi od nefinancijske imovine za 83,7 tisuća kn, prihodi posebne namjene (komunalni doprinosi i naknade) za 140 tisuća kn, prihodi od prodaje društvenih stanova za 17 tisuća.

Rashodi su se rebalansom smanjili za 257.938,31 kn što je manje za 4,8 posto. Najveći pad kod rashoda imali su rashodi za usluge, 27 posto ili 589 tisuća kn. Kako se troše proračunska sredstva? Za plaće odlazi 835 tisuća kn, materijal i energija koštaju 179 tisuća kn, na razne usluge se potrošilo 265 tisuća kn, na naknade vijećnicima, zamjeniku načelnika i članovima odbora 133 tisuće kn, na reprezentaciju i manifestacije oko 52 tisuće kn, na materijal i energiju 190 tisuća kn, za vodopskrbu 562 tisuće kn, te rane planove oko 52 tisuće kn. Udruge su zadržale približno ista sredstva koja su planirana, dok su sredstva povećana za financiranje predškolskog odgoja i naobrazbe za 43 tisuće kn. Smanjena su sredstva za sustav fekalne odvodnje za 200 tisuća kn…

U komentaru rebalansa vijećnik Zatezalo je rekao kako se rebalans trebao donijeti mnogo prije kraja godine jer tada korisnici sredstava mogu znati s čime će raspolagati. “Sada je kraj godine i ako im se sredstva umanjuju oni ne mogu izvršiti planirane zadatke koje su zacrtali u svojim planovima. Da se radi o rebalansu s viškom sredstava tada bi to bilo opravdano jer bi se višak novca podijelio korisnicima. Nitko me ne može uvjeriti da nisam u pravu”, rekao je Zatezalo. Tijekom usvajanja odluka pojedinih programa vijećnici oporbe Zatezalo i Jaška su uglavnom bili protiv ili suzdržani što je proizašlo iz uvodnog viđenja rebalansa vijećnika oporbe.

U odluci o rebalansu programa Kulture i Sporta vidljivo je smanjenje od oko 40 posto te bi se moglo zaključiti da se njihov rad takvom odlukom koći, kaže Zatezalo. Obrazloženje daje Predsjednik vijeća koji je rekao kako su se ta sredstva iskoristila za realizaciju jednog programa PINS-a te kako će PINS dobivena sredstva vratiti udrugama na njihove račune.

No ovim potezom Općine korisnici Proračuna bit će dužni opravdavati u svojim izvješćima sredstva koja su navedena u rebalansu?! Vijećnik Jaška dodao je kako u Proračunu sve stavke trebaju biti transparentno prikazane, bez trunke sumnje u veličinu pojedine stavke. Odluke su potom usvojene s pet glasova za i dva suzdržana glasa oporbenih vijećnika.

Socijali je pripalo 197,5 tisuća kn

Kako je PGŽ za program Pomoć u kući starijim osobama izdvojila za Općinu Skrad 92 tisuće kn Socijani program Općine je povećan na 197,5 tisuća kn. Sredstva PGŽ poslužila su za financiranje nabave ogrjeva za 100 skradskih starijih žitelja koji su dobili po 920 kn.

Vijećnici su prihvatili i odluku o izmjenama i dopuni prostornog plana uređenja Općine Skrad najviše radi povećanja i širenja građevinskog zemljišta kako bi se zadržalo mlade ljude u Skradu i okolnim naseljima.

Dimnjačarske usluge će nastaviti obavljati tvrtka Solers d.o.o koja će morati dati plan čišćenja a sljedeći mjesec njihov rad će kontrolirati komunalni referent kako bi se snimilo stanje na terenu i kvaliteta usluge.

Kako se na javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Općine Skrad nije javio dovoljan broj kandidata ponovit će se javni poziv.

Aktualni sat – pitanja vijećnika

Zatezalo: Zašto je poziv za sastanak komisije za Šiljar došao dan prije sastanka? Što je bilo s našim primjedbama na ugovor o zakupu?

Odgovor: Ivan Crnković: Vaše pitanje je na mjestu. No nema opravdanja za nedolazak na sastanak, kako smo mi mogli organizirati svoje vrijeme i doći na sastanak. Naš odvjetnik je sastavio ugovor i on ga je predstavio na tom sastanku te smo ga mi prihvatili i predložili da ga načelnik potpiše što je potom i učinjeno. Vas nije bilo na prvom i drugom sastanku.

Zatezalo: Za tako važan sastanak trebalo je sastanak sazvati prema poslovniku koji važi za sve, vijeće, odbore i drugo… Vaš odgovor ne mogu prihvatiti i njime nisam zadovoljan.

Jaška: 1. Dogovoreno je na zadnjoj sjednici da će se članovi komisije za slučaj prijevoza trupaca kroz selo Bukov vrh i Divjake sastati s predstavnicima dotičnih sela? Zašto to nije ispoštovano?

2. Što je s vilom Mateljan? Je li ona ostala van ugovora o zakupu jer joj je bila predviđena druga namjena, namjena za ugostiteljsku djelatnost? Hoće li ona postati vila za stanovanje zakupca? Ako je Mateljan u ugovoru onda se on kosi s odlukom Vijeća?

Odgovor Ivan Crnković: Do sastanka nije došlo već je načelnik Grgurić razgovarao s nekolicinom žitelja Bukovog vrha a potom i s predstavnicima Šumarije Skrad te će se nadalje organizirati sastanak komisije, žitelja Bukovog vrha i Šumarije radi konačnog dogovora o cijeni provoza zemljištem vlasnika iz sela Bukov vrh.

Zamjenica načelnika Đorđević: Mislim da je ugovor o Šiljaru potpuno bez propusta…ako se što tijekom zakupa pojavi mislim da će se to moći popraviti.

Jaška: Nisam zadovoljan odgovorom ni na jedno pitanje jer nisam dobio odgovor zašto se odluke Vijeća nisu poštivale… Kako sada stoje stvari Mateljan je uklopljen u ugovor o zakupu, iako je vijeće donijelo drugačiju odluku.

Žagar: Kada će doći do završetka UPU-a Skrad?

Odgovor Ivan Crnković: Jučer sam dobio konačan UPU-a Skrada koji će danas predstaviti gđa. Mirjana Marinić i mi bi ga trebali danas usvojiti, odnosno donijeti odluku.