Vijećnici Općinskog vijeća Općine Skrad donijeli su odluku kojom se raskida Ugovor o zakupu vojnih objekata na Šiljaru s 15. srpnjem 2005. Nakon skoro dvogodišnje agonije vojni objekti na Šiljaru, koje je u zakup uzela firma „TRADE MIL“ iz Zagreba, će ponovno ići na javni natječaj u jesen ove godine.

Predsjednik Vijeća Dubravko Grbac kaže:“Razgovorima prije dva tjedna zakupac, firma „Trade Mil“ je priznala da nije ulagala u te objekte, da nije provodila fizičku zaštitu, da nije na vrijeme osigurala objekte i da nema financijskih mogućnosti za revitalizaciju objekata. S raskidom ugovora se slaže i zakupac što Općini Skrad prema Ugovoru o zakupu temeljem čl. 6. i čl. 12. te čl. 13. omogućava raskidanje Ugovora bez obveza prema zakupcu. Prema riječima Općinskog državnog odvjetništva zakupac nema prava potraživati bilo kakvu odštetu, odnosno Općina nema nikakvih obveza prema „Trade Milu“.“

Vijećnik dr. Josip Grgurić kaže:“Jasno je da „Trade Mil“ nema snage za oživljavanje tih objekata. Sreća je da je do raskida došlo, ostala je ideja centra visokog turizma koju treba dalje razvijati…“

Postavlja se pitanje što će biti dalje s Šiljarom. Jesenski novi natječaj će pred vijećnike donijeti ponude koje bi mogle u Skrad dovesti novog zakupca ili kupca, ali i teško breme kako znati tko će od njih Šiljar zaista u kratko vrijeme pretvoriti u skradski Eldorado koji će dati snažan poticaj razvoja, prvenstveno turizma u Skradu.

V.P. 16/07/2005.