Temeljem rasprave na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća žiteljima Općine Skrad podijeljeni su anketni listići o radu dimnjačarske službe. Anketa je sadržavala tri pitanja, dolazi li dimnjačar u vaše domaćinstvo, koristite li usluge dimnjačarske službe i jeste li zadovoljni izvršenom uslugom. Anketni listić je Općinskim službama vratio 71 žitelj. Rezultati ankete po pitanjima su:

1. Dolazi li dimnjačar u vaše domaćinstvo? DA – 14 NE – 49

2. Koristite li usluge dimnjačarske službe? DA – 33 NE – 36

3. Jeste li zadovoljni izvršenom uslugom? DA – 12 NE – 48

Iz Ankete je vidljivo da mali broj žitelja Općine koristi dimnjačarske usluge, da je velika većina nezadovoljna izvršenom uslugom. Sadašnjeg koncesionara ovi podaci moraju zabrinuti jer i podaci koje dostavlja koncesionar govore o tome kako mjesečno čiste do 30 dimnjaka što znači da imaju nekih šezdesetak korisnika, odnosno oko šezdeset obitelji koristi usluge dimnjačara svakih dva mjeseca. Danas je 11. studeni a dimnjačari još nisu počeli čišćenje dimnjaka na području Općine Skrad, iako većina žitelja svoje peći loži već dva mjeseca.