Općina Skrad je proteklih dana prišla sanaciji oštećenja u ulici Vladimira Nazora. Naime radi se na popravku dijela ceste između kuća Rački i Glad gdje je došlo nakon lanjskog asfaltiranja ceste do puknuća asfalta i propadanja ceste u dužini od tridesetak metara zbog oborinskih voda koje su omekšale podlogu. Na tom dijelu ceste postavljene su cijevi za odvodnju oborinskih voda te slivnici, dok će se naredne godine postaviti novi sloj asfalta i privesti kraju radovi na tom dijelu Nazorove ulice.

CESTA PRIJE SANACIJE