Nakon što su djelatnici Šumarije Skrad prezentirali vijećnicima Općine Skrad kako će skradski park kod starog hotela izgledati kroz nekoliko godina ovih se dana prišlo njegovom uređenju, odnosno sadnji biljaka koje će kroz nekoliko godina oblikovati novu sliku parka.

Djelatnici Šumarije Skrad i djelatnice Općine Skrad krenule su u sadnju označenih površina. Djelatnice Općine su pomogle oko uređenja terena dodatnim čišćenjem dok su radnici Šumarije prišli sadnji sadnica. Krajem listopada sadnja će završiti. Cijeli posao nadgledali su revirnik Tomislav Rožman i upravitelj Šumarije Robert Bukovac koji je rekao kako sada vrijeme dopušta sađenje sadnica koje su izabrane za uređenje parka.

O samom uređenju revirnik Rožnam je rekao kako će uz glavnu cestu, u prvom redu biti zasađeno nisko raslinje, crnogorični grmovi do 1 metra visine, planinska borovica Juniperus u kombinaciji s kineskom borovicom (staro zlato). U sredini parka bit će zasađene biljke do 2 i pol metra visine, bjelogorični grmovi Vaigele u kombinaciji s plavkastom borovicom (virđinijska borovica Juniperus) dok će u gornjem dijelu parka biti zasađene visoke biljke crvenolisne bukve i koloradske jele.

Da bi park poprimio konačni izgled potrebno će biti 5 do 10 godina a svake godine posebno će trebati paziti na uređenje travnjaka cijele padine parka. Uz to trebat će urediti staze i postaviti klupe koje su već dijelom i postavljene te rasvjetu koja bi trebala dati završni štih parku.