Projekt mlina na izvoru rijeke Dobre u Skradu počeo se provoditi te su proteklih dana počeli radovi na njegovom uređenju. Prišlo se grubim radovima i betoniranju podrumskog dijela budućeg mlina te sanaciji kamenih zidova. Radovi su započeli dobivanjem financijske injekcije od PGŽ na koju je Općina Skrad projekt kandidirala. Sedamdeset tisuća kuna bit će dovoljno za prvu fazu projekta koji teži oko 450 tisuća kuna. Kako je projekt kandidiran i prema državi očekuje se i njihova potpora u ovom projektu. Završetkom grubih radova u mlin bi se trebalo ugraditi mlinsko postrojenje, urediti prostor potkrovlja, interijera i eksterijera te prilaznog puta a sam mlin bi tada služio u turističke svrhe.