Na redovitoj izbornoj skupštini, uz prisustvovanje članova učenika Škole, Ankice Podnar, predsjednice općinske organizacije HCK Skrad i aktivistica HCK te gostiju iz Lokava, učenika prvog razreda OŠ Lokve sa svojom učiteljicom, izvješće o radu za 2009./10. školsku godinu iznijela je predsjednica Tea LJubičić u kojem je navela da su članovi MHCK odradili sve planom predviđene aktivnosti, od Tjedna borbe protiv TBC-a do međunarodnog dana CK. Mladež je surađivala s GD HCK-a Delnicekao i OO HCK-a Skrad. Brojnim prigodnim plakatima obilježeni su svi važniji događaji, sakupljena je roba i igračke za dječji dom „Izvor“ u Selcu koji će se posjetiti završetkom nastave. Učenici su se uključili i u akciju prikupljanja tenisica za Etiopiju. Financijsko izvješće iznio je Goran Vidmar iz kojeg se vidi da Mladež skrbo posluje te na računu imaju 3771,77 kn. Uslijedila je potom kratka diskusija po izvješćima dok su Dorotea i Monika održale prezentaciju o Američkom Crvenom križu. Članovi Mladeži HCK jednoglasno su za novu predsjednicu Mladeži HCK OŠ Skrad izabrali Moniku Mrvoš, za zamjenicu Teu Ljubičić i blagajnika Sandija Jauka. Krajem Skupštine su u MHCK primljena 13-orica učenika prvog razreda. Novoprimljeni članovi su darivani od školske organizacije CK te od predsjednice općinske organizacije HCK Skrad Ankice Podnar. U planu rada za iduću godinu predviđa se sudjelovanje učenika u prezentaciji Gorske službe spašavanja kao i brojnim aktivnostima u kojima MHCK ima vodeću ulogu.. Skupštinu su s učenicima pripremile voditeljice i koordinatorice školske organizacije MHCK Bojana Kovačević i Suzana Suvić.