Poduzetnički inkubator PINS Skrad u sklopu Europskog tjedna malog i srednjeg poduzetništva organizirao je okrugli stol na temu „EU fondovi i mogućnosti za poduzetnike“. U sklopu ovog okruglog stola poduzetnicima su bili predstavljeni predpristupni fondovi EU, te mogućnosti koje se poduzetnicima pružaju ulaskom Hrvatske u EU i otvaranjem strukturnih fondova. Skup je otvorila direktorica PINS-a Stela Mulc predstavivši malobrojnim poduzetnicima poduzetnički inkubator. U nastavku je o EU fondovima IPA, IPARD govorio Danijel Bertović, dok je o potporama u poljoprivredi govorila Nataša Kozlica. Šteta da je odaziv bio manji od broja prijava no sveukupno, skup je bio vrlo interesantantan te su poduzetnici mogli sagledati gdje se oni nalaze u sadašnjem trenutku i što ih može očekivati ulaskom u EU te kakve su njihove mogućnosti da dođu do sredstava iz fondova EU. Predavači PINS-a su poduzetnike upoznali s razinama pripreme projekata koji se mogu kandidirati prema EU fondovima te ulozi PINS-a u potpori poduzetnicima kako bi se lakše stvorili projekti koji bi prošli stroge kriterije EU zakonodavstva.