Na sjednici Općinskog vijeća imenovani su predsjednici radnih tijela Općine Skrad koji će razmatrati i proučavati pojedina pitanja,vezana uz pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Općinskog vijeća. Broj radnih tijela se smanjio s dosadašnjih deset na sedam.

Odbor za predstavke, pritužbe i posredovanje u sporovima te zaštitu potrošača vodi Pejo Kurtušić, odbor za uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti te zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša Đurđica Abramović, odbor za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu Melita Rački-Burić, odbor za brigu o djeci i mladeži te provedbu programa „Općina-prijatelj djece“ Hrvoje Zatezalo, odbor za odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport Duško Zatezalo, odbor za protupožarnu i civilnu zaštitu Damir Grgurić i povjerenstvo za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Dubravko Grbac. Svi odbori u roku od 60 dana trebaju Općinskom vijeću predložiti četverogodišnji program rada.

Građani svoje prijedloge članovima Odbora mogu uputiti pismeno ili putem web stranica na adresi www.skrad.com.

V.P. 3/VII./2005.