Na osnovi raspisanog natječaja za zakup poslovnog prostora kuglane u Skradu, Josipa Blaževića-Blaža 1, objavljenog 6. travnja 2010. godine Povjerenstvo u sastavu: Josip Crnković – predsjednik, Draženko Žagar – član i Anita Rački – član, donijelo je prijedlog kojim bi se kuglana u Skradu dala u zakup ugostiteljskom obrtu «Solti», vl. Anton Štimac iz Skrada, koji je ponudio najveći iznos zakupnine, te ispunjava sve uvjete iz natječaja. Inače na natječaj su prispjele četiri molbe i to «Vir gradnja» d.o.o., Vir, Straža 37. koja je ponudila mjesečnu zakupninu od 1.600,00 kn, Ugostiteljski obrt «Solti», Skrad, J.B.Blaža 1., vl. Anton Štimac iz Skrada, Selska 63. s ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine od 2.100,00 kn, Ugostiteljski obrt «Predah» Delnice, Supilova 44., vl. Jadranka Cindrić iz Delnica, Goranska 19. s ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine od 1.500,00 kn i «Havana» d.o.o, Samobor, Trg kralja Tomislava 3, s ponuđenim iznosom mjesečne zakupnine od 2.050,00 kn. Pregledom natječajne dokumentacije članovi Povjerenstva su zaključili da tri ponuđača ispunjavaju sve uvjete iz natječaja među kojima i UO «Solti» vl. Antona Štimca iz Skrada. Prijedlog Povjerenstva je prihvatio načelnik Damir Grgurić te temeljem te odluke zakup Kuglane započinje od 1. svibnja 2010. godine.