Vatrogasci DVD Divjaka s prosjekom starosti od 61 godinu spadaju među najstarija društva u Županiji. Na redovnoj skupštini, koju je otvorio predsjednik Franjo Smažil a kojoj su prisustvovali vatrogasci susjednih DVD-a, Skrada, Bukovog vrha i Hripca, prihvaćena su izvješća o radu i financijsko izvješće za 2009. godinu te plan rada za 2010. godinu. Tajnik Grga Štajduhar je u izvješću o radu rekao kako nije bilo požara, kako se najviše radilo na održavanju opreme, čišćenju okoliša doma i sela. Članovi su učestvovali u uređenju centra sela, prilaza prema mrtvačnici i stepenica prema groblju zajedno sa susjednim općinskim društvima.

Društvo je u 2009. godini imalo na računu oko 36 tisuća kn, dok su rashodi bili oko 6,2 tisuće kn. Saldo im je na računu blizu 30 tisuća kn. Planom rada u 2010. godini uređivat će se okoliš doma i sela, održavat će se vatrogasna oprema, nabavit će se potrebna nova oprema, kontrolirat će se seoski hidranti…Istaknuto je kako starost članova utječe na realizaciju vatrogasnih zadaća te se oslanjaju na pomoć najbrojnijeg društva iz Skrada.

Predsjednik VZ Općine Skrad Ivan Crnković rekao je kako starost muči sva društva te dodao:„S vama, usprkos godinama koje nosite, selo živi, jer vi ste nositelji svih aktivnosti u selu. Uvijek ćemo vam pomoći kada bude trebalo.“

Načelnik Općine Skrad Damir Grgurić naglasio je kako se prošle godine napravio dobar posao uređenjem okoliša crkve, uljepšao se centar sela. DVD je na prvom mjestu, za vatrogasce će uvijek biti dovoljno sredstava. Ako se škola proda, prvo ćemo napraviti nov vatrogasni dom za vas. Novca će uvijek biti, no fali nam mladosti.

Šime Jaška je u ime DVD-a i sela zahvalio svima koji su pomagali uređenje centra sela, koji su radili na postavljanju tlakavaca jer sami to ne bi mogli odraditi.

Načelnik Grgurić je potom zaključio:“Prošlogodišnja je akcija pokazala da nas ima, da možemo zajedno raditi. Pokazali smo dobru volju i slogu. A što se tiče ove godine želio bi da se Sv. Florijan slavi u župnoj crkvi Sv. Izidora u Divjakama jer je prostranija, veća crkva. Sv. Florijan treba biti svečano obilježen.“