Tijekom 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad vijećnik Milivoj Rupe prilikom rasprave o Programu rada Odbora za socijalnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu za razdoblje od 2009. do 2013. godine postavio je pitanje opravdanosti prava na pomoć u novcu za ogrjev pojedinim socijalno ugroženim stanovnicima Općine Skrad koju svake godine izdvaja Primorsko goranska županija, smatrajući kako se na tom popisu nalaze ljudi koji ne bi trebali dobivati pomoć te dijelom izražava nepovjerenje prema odlukama Centra za socijalnu skrb i liječničkih komisija. Vijećnik Rupe svojom je raspravom želio izraziti nezadovoljstvo što tu pomoć, a radi se o oko 200 kubika ogrjeva vrijednosti 58 tisuća kuna, dobivaju i mještani koji nikada nisu ozbiljno radili, koji se nikada nisu primili lopate, već su sjedili po kafićima držeći piće i cigaretu u rukama a danas dobivaju pomoć.

”Sve mi to plaćamo, nešto mi tu ne štima”, zaključuje Rupe.

Temeljem takvog mišljenja iščitani su korisnici prava na ogrjev te je pritom načelnik Damir Grgurić napomenuo kako se na popisu nalazi nekoliko osoba koje su radno sposobne, koje bi mogle zarađivati za život. “Na popisu su većinom bolesni, samohrane majke, stari i nemoćni mještani”, zaključio je načelnik Grgurić.

Vijećnici Katarina Podnar, Šime Jaška, načelnik Damir Grgurić i zamjenica Mira Đorđević mišljenja su da ne treba sumnjati u odluke liječničke struke i Centra za socijalnu skrb, te kako o tome ne treba raspravljati jer novce osigurava Županija dok je dr. Grgurić dodao kako ne može prihvatiti takav stav vijećnika Rupea

zaključivši:“Ovu raspravu ne mogu prihvatiti, ni kao čovjek ni kao liječnik. Ljudi, naša je populacija stara, ljudi su bolesni i o najpotrebitijima mi „čačkamo“ da li trebaju dobiti par metara drva. To nije humano. Ja ću ovdje jako zastupati mlade i još više socijalno potrebite građane Skrada. Ovu raspravu nikako neću prihvatiti.“

Tijekom jučerašnje sjednice vijećnici su prihvatili izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, održavanja komunalne infrastrukture, korištenju šumskog doprinosa i izvješće o radu Općine Skrad u 2009. godini. Jedinu primjedbu na Izvješće imao je dr. Grgurić rekavši kako se za mlade izdvojilo premalo novca, svega 25 tisuća kuna. Odgovorio je načelnik Grgurić rekavši kako je Koalicija nastavila slijed bivše vlasti, a za 2010. godinu planira se utrošiti u mlade, učenike i studente oko 54 tisuće kn.

Potom su usvojeni Planovi i programi rada više općinskih Odbora i Povjerenstava. Odluka o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Općine Skrad donijela je raspravu o načinu provođenja te odluke te su se vijećnici Zatezalo, Rupe, Jaška zapitali kako će se ta Odluka provoditi u praksi, aludirajući na starost stanovništva i prazne kuće u mnogim naseljima Općine te kako ta odluka neće ići u prilog građanima jer se u odluci spominju i novčane kazne. Uz prihvaćanje ove odluke načelnik je rekao kako je mjera nepopularna no mora se uvesti red u održavanju livada i zelenih površina u Općini.

U planu je nadalje formiranje poslovne zone Veliko Selce – Podstena gdje bi država sufinancirala izradu UPU-a toga područja veličine oko 8 hektara. Uskoro bi Općina trebala na tržištu nekretnina ponuditi četiri gradilišta, veličine od 727 do 870 kvadrata, s početnom cijenom od 25 eura po kvadratu, a ako bi bilo zainteresiranih raspisao bi se potom natječaj o prodaji.

Na području Tuških njiva planira se otkupiti zemljište od privatnih vlasnika koje bi se potom isparceliralo u šest gradilišta koja bi bila namijenjena prodaji mladim obiteljima s područja Skrada po povlaštenoj cijeni. Javnu rasvjetu na području Općine i dalje će održavati HEP, Pogon Skrad čija je ponuda povoljnija od elektroinstalaterskog obrta Šporčić iz Brod Moravica. Odbor za rješavanje statusa objekata na Šiljaru u svom izvješću predlaže da se tržištu ponudi ono što je u vlasništvu Općine, da se kuća Mateljan rješava zasebno, npr. ugostiteljsku djelatnost te da se pristupi donošenju UPU-a Šiljar uz prethodno ucrtavanje objekata u zemljišne knjige.

Općina Skrad će u 2010. godini po svemu sudeći raditi najviše na izradi urbanističkih planova uređenja koje su temelj budućeg razvoja te pripremi građevinskih parcela za gradnju obiteljskih kuća kako bi se bar malo zaustavila depopulacija i iseljavanje mladih u veća naselja i gradove. No postavlja se pitanje:„Hoće li to biti dovoljno bez otvaranja radnih mjesta na području Općine i bližih goranskih naselja“.