Prošlog je četvrtka u dvorani Doma kulture održana službena javna rasprava o prijedlogu UPU-a naselja Skrad i izdvojenog građevinskog područja groblja. Raspravu je otvorio dipl.ing. arh. Miroslav Štimac iz Zavoda za prostorno planiranje PGŽ koji je u uvodu rekao kako se takvim raspravama utanačuje konačni plan jer nakon donošenja više nema velikih mogućnosti za njegovu izmjenu. Voditeljica tima na izradi skradskog UPU-a Mirjana Marinić, dipl.ing.arh. je uz pomoć svojih suradnika obrazložila plan koji je sada aktualan a potom su se učesnici rasprave, desetak žitelja Skrada, uključili u raspravu s više pitanja. Sadašnji prijedlog UPU-a je puno realniji nego prethodni te bi se on, uz nove izmjene mogao donijeti do kraja 2010. godine. U raspravi se ravnatelj Osnovne škole Vjekoslav Pintar osvrnuo na novo ucrtanu cestu koja bi presijecala školsko zemljište na dva dijela te bi time škola bila potpuno okružena cestama što ne bi bilo dobro jer bi buduće sportske terene bilo teško smjestiti u prostor ili čak nemoguće. „Škola treba biti jedna zaokružena cjelina“, zaključio je ravnatelj Pintar. U raspravi su sudjelovali Stela Mulc, direktorica PINS-a, pitanjima o području željezničke stanice i prostora PINS-a, o parkovima u centru mjesta, Ivan Rački se interesirao dokle ide građevinska zona na Velikom Selcu, Draženko Žagar, geodet, stručno se osvrnuo na pojedina područja, na područje oko zgrade PINS-a, na područja prema Tustom vrhu i statusima šuma koje su u prostoru UPU-a a vlasništvo su Hrvatskih šuma. Načelnik Damir Grgurić postavio je pitanje oko statusa Parka mladih ispod crkve koje ima više vlasnika jer bi se prišlo određenim radovima na njegovom uređenju a uz to odgovorio je gosp. Ivanu Rački kako bi trebalo građevinsko područje na području Velikog Selca produžiti do Rtića. Na druga pitanja odgovorio je gosp. Štimac iz Zavoda koji je rekao kako se donošenjem UPU-a svi vlasnici pojedinog zemljišta trebaju ponašati u skladu s donesenim Planom. Jedno od pitanja gosp. Žagara bilo je vezano uz moratorij na stambenu izgradnju na području UPU-a te je u danom odgovoru rečeno kako bi bilo najbolje što prije donijeti UPU naselja Skrad, no istekom moratorija u ožujku i ako se UPU još ne donese ove godine postoji mogućnost da zainteresirani mještani dobiju građevinske dozvole za gradnju na području Općine Skrad. Opći je zaključak nakon ove rasprave da je ona bila kvalitetna, da su se neke dileme u Planu iskristalizirale, naročito uz građevinska područja jer se traži da ona budu šira, nadalje traži se prostor za buduću bioenerganu čijom bi se toplinskom energijom koristile tvrtke na širem području centra Skrada, traži se bolje rješenje prostora oko škole bez nove spojne ceste Goranske i Školske ulice. Ostaje nadalje otvoreno pitanje izmjestiti ili ne benzinsku stanicu na donji ulaz (niže od kuće Vidmar) u Skrad kao i pitanje plinske stanice budućeg plinovoda na gornjem ulazu (Podstena). Uz UPU mještani i tvrtke još mogu dostavljati primjedbe, pismeno ili upisom u bilježnicu u Vijećnici Općine Skrad do 19. ožujka 2010. gdje mogu pogledati planove uređenja. Stoga se pozivaju još jednom svi mještani da svoja razmišljanja o uređenju Skrada dostave ili upišu do tog roka kako bi UPU Skrada izgledao što bolje i bio donesen na dobrobit svih njenih građana.