Novim Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma predsjednici Turističkih zajednica postaju načelnici Općina. Tako odsad TZ Općine Skrad vodi načelnik Damir Grgurić. Skupština TZ broji 19 članova ( Grgurić Damir – predsjednik te članovi Abramović Antun, Abramović Alen, Bukovac Lipovac Ines, Cindrić Jadranka, Crnković Tomislav, Crnković Vinko, Cvitan Iva, Golik Zlatko, Kenda Nedjeljko, Kurbegović Nedžib, Lončarić Ivan, Mance Goran, Marinelli Burić Lina, Rački Gordana, Rački-Burić Melita, Rubinić Kristina, Šporčić Anton, Štefančić Mirna) a Turističko vijeće 9 članova (Grgurić Damir-predsjednik Vijeća te članovi Abramović Alen, Abramović Antun, Crnković Vinko, Kenda Nedjeljko, Kurbegović Nedžib, Mance Goran, Marinelli Burić Lina, Rubinić Kristina).

Sve je to izglasano jednoglasno na sjednici kojoj je predsjedavao do konstituiranja Skupštine TZ predsjednik Općinskog vijeća Ivan Crnković. Samoj Skupštini prisustvovalo je jedanaest članova te su sve odluke bile pravovaljane. Konstituiranjem Skupštine TZ Općine Skrad sjednicu skupštine nastavio je voditi novi predsjednik, načelnik Općine Damir Grgurić. U nastavku skupštine izglasan je Statut TZ Općine Skrad, Poslovnik o radu, izabrano je Turističko vijeće od devet članova, novi Nadzorni odbor (Zdenko Vidmar, Javorka Ljubičić i predstavnik TZ PGŽ), predstavnik u TZ PGŽ (direktorica TZ Ivana Briški Đorđević), potvrđeni su ovlašteni potpisnici TZ (Ivana Briški Đorđević i Damir Grgurić). Na kraju je razmotren plan i program TZ za 2010. godinu, na koji se kritički osvrnuo novi predsjednik Grgurić rekavši kako treba hladni pogon TZ, koji se odnosi na plaće i ostale troškove djelatnika, smanjiti na uštrb razvojnih planova i projekata koji direktno utječu na dolazak i posjete gostiju turističkih destinacija u Općini Skrad. „Hladni pogon nikako ne smije biti veći od uloga u konkretne poslove na pripremi turističke sezone i različitim programima u svrhu većeg dolaska gostiju. TZ ne može biti sama sebi svrha,“ zaključio je novi predsjednik. U kraćoj raspravi podržan je prijedlog novog predsjednika da se Plan i program rada prihvati, uz doradu koja bi trebala biti predložena na sljedećoj sjednici. Novi predsjednik na kraju skupštine odaslao je članovima skupštine jasnu poruku kako bi svi trebali dati konkretne prijedloge za unaprjeđenje skradskog turizma.

Sve izrečeno navodi na jedan zaključak kako je pred većinom starih članova Skupštine i Vijeća vrlo zahtjevan posao na osmišljavanju nove strategije razvoja turizma u Skradu. Zasigurno, npr. skupa fotomonografija (oko 50 tisuća kn), nebi smjela biti prioritet u programu već bi se gro novca trebao utrošiti u uređenje turističke infrastrukture (šetnice, vidikovci, planinarske staze, priprema staza za rekreativno skijaško trčanje, čišćenje budućeg skijališta i nabavu male ski vučnice), za organizaciju raznih manifestacija i turističku promidžbu.