Usprkos dugoj raspravi o nagodbi o raskidanju Ugovora o zakupu vojnih objekata, Šiljara, vijećnici Općine Skrad su donijeli odluku kojom prihvaćaju raskid Ugovora s tvrtkom „Trade mil“ d.o.o. bez ikakvih financijskih obveza obje strane. Time je Općina Skrad ponovno nakon 24, veljače 2004. godine ponovno došla u posjed Šiljara koji će vrlo uskoro opet biti ponuđen na javnom natječaju, o kojem će odlučivati radno tijelo u sastavu načelnik Damir Grgurić, predsjednik Vijeća Ivan Crnković te članovi Duško Zatezalo, Draženko Žagar i Milivoj Rupe. U raspravi je bilo nedoumica dali raskinuti ugovor bez financijskih obveza zakupca jer nije poštovao Ugovor temeljem zadnje sudske odluke i kako bi trebao snositi financijske posljedice (Duško Zatezalo), dali odgoditi potpisivanje Nagodbe (Rupe Milivoj) na što je načelnik Damir Grgurić rekao kako treba odlučiti između nastavka sudovanja i produženja agonije Šiljara ili rješavanja Šiljara odmah i traženja novih rješenja za njega. „Stvari su vrlo jednostavne, hoćemo li Šiljar ili ga nećemo. Odluka je na vama, vi odlučujete o sudbini Šiljara. Ili ćete produžiti agoniju Šiljara ili ćemo krenuti od sutra tražiti rješenje za njega,“ odlučno je zaključio načelnik Grgurić. Glasovanjem je donijeta odluka o prihvaćanju nagodbe kojom se Šiljar vraća pod okrilje Općine Skrad.

Na sjednici je prihvaćen Proračun Općine Skrad za 2010. godinu kojim će prihodi biti 5,855 milijuna kuna, a rashodi 5,765 milijuna kuna te je on na razini 2008. godine. Većina prihoda namirit će se od Poreza na dohodak (2,749 mil), oko 873 tisuće dolazi iz tekućih pomoći države i PGŽ, oko 357 tisuća od prihoda od imovine te oko 1,1 milijun od drugih raznih prihoda. Na rashodovnoj strani JUO utrošit će 1,42 milijuna, za komunalne poslove utrošit će se 1,96 milijuna kuna, za planove uređenja i projekte utrošit će se 427 tisuća kuna, društvenim djelatnostima i udrugama ide 1,265 milijuna kuna, obrazovanju i socijalnoj zaštiti ide 496 tisuća kuna, udrugama građana i političkim strankama 50 tisuća kuna i vatrogastvu 200 tisuća kuna. Turizmu, poljoprivredi i poduzetništvu ide oko 500 tisuća kuna a sustavu fekalne odvodnje 350 tisuća kuna. U raspravi o Proračunu vijećnik dr. Grgurić rekao je kako Proračun nije razvojan, kako bi trebao biti usmjeren prema turizmu, školovanju mladih, očuvanju okoliša, razvoja malog gospodarstva i proizvodnji zdrave hrane. Vijećnik Zatezalo je rekao kako je deset satni program vrtića preskup, kako koalicija izgleda diže ruke od turizma i kako PINS dobiva previše novca iz Proračuna…Načelnik Općine odgovara:“Skrad ne može živjeti od turizma već mu je potrebna gospodarska grana od koje će ljudi živjeti 12 mjeseci, treba izraditi više urbanističkih planova uređenja koji su podloga za budući razvoj i izradu projekata, dječji vrtići se svugdje sufinanciraju iz Proračuna, fekalnu odvodnju će nadam se financirati Hrvatske vode…“.

Aktualnim satom dominiralo je pitanje parka kod starog hotela i jelove i smrekove šume koja je posječena zbog sušenja i opasnosti koju je predstavljala za prometovanje vozila na staroj cesti te susjedne kuće. Vijećnik dr. Grgurić zatražio je da se Šumarija Skrad očituje o daljnjim radnjama na tom prostoru te kako bi Općina Skrad i njeni građani trebali imati uvid što će se s parkom dalje događati (Šime Jaška). Ujedno nekoliko vijećnika traži očitovanje Hrvatskih pošta zašto poštanske pošiljke kasne više dana u odnosu na datum odašiljanja.

Na kraju sjednice predsjednik Vijeća Crnković i načelnik Grgurić zaželjeli su svima mnogo zdravlja i sreće u nadolazećoj, Novoj godini.