„Strategija razvoja turizma“ u Skradu postaje najosjetljivije pitanje daljnjeg razvoja Općine Skrad i do Dana Općine bi se trebala izraditi strategija razvoja. Tom pitanju su vijećnici posvetili znatan dio vremena jer je većina predizborne kampanje svih stranaka upravo bila vezana uz razvoj turizma .

Razvoj turizma se zadnje dvije godine u velikoj mjeri vezao uz projekt „Šiljar“ odnosno uz revitalizaciju bivših vojnih objekata koje je Općina dobila u vlasništvo i davanje tih objekata u zakup tvrtki TRADE MIL. Zakupac te objekte nije osigurao te bi moglo doći do raskidanja ugovora zbog neispunjavanja čl. 12. iz ugovora o zakupu. Stanje vojnih objekata se zadnje godine, od kako se oni ne čuvaju, još pogoršalo i došlo je do novih devastacija tih objekata. Uz to nasilno ulaženje u objekte je prijavljeno policiji kako bi se pronašao počinitelj. Vlasnik starog hotela smatra da kao vlasnik nije obvezan polagati račune vezane uz sudbinu tog objekta. Izgleda da se skradski turizam vezan uz te objekte vrti u začaranom krugu iz kojeg se izlaz zasad ne vidi.

Uz vrući krumpir, turističke objekte koji su dani u zakup ili su prodani, vijećnici su odradili 17. točaka dnevnog reda značajnih za funkcioniranje Vijeća u idućem četverogodišnjem mandatu. Rješavane su zamolbe privatnih poduzeća, T.O. Ivica za ambulantnu prodaju prehrambenih proizvoda, voća i povrća, ASP MOTOKUKURIN iz Kastva, TZ Općine Skrad i KUD-a Zeleni vir. Izgledno je osvjetljavanje KAVRANOVE STIJENE do Dana Općine, za koje je zamolbu dala TZ Općine Skrad.

Vijećnici su na kraju predložili da se nađe rješenje košenja trave uz županijske i lokalne prometnice na području Općine Skrad radi sigurnijeg prometovanja vozila.

V.P. 20/06/2005.