“Šiljar je ponovno u vlasništvu Općine Skrad”, rekao je načelnik Općine Skrad Damir Grgurić. Nakon višegodišnjih očekivanja da će tvrtka Trade mill započeti revitalizaciju kompleksa Šiljar, bivših vojnih objekata u Skradu, svemu tome je tome došao kraj. Ovih je dana stavljen potpis na raskid ugovora o zakupu i time se kompleks Šiljar vratio u posjed Općine Skrad kojoj sada predstoji traženje novih rješenja. Zbog Šiljara su se godinama vodile rasprave na sjednicama Općinskih vijeća, vođen je sudski spor, Općina je platila određene sudske troškove, blizu 50 tisuća kuna je otišlo iz sredstava Proračuna. Sada je tome došao kraj i započet će novo traženje investitora za objekte koji su svih ovih godina znatno propali. Kako će se dalje odvijati priča. U svakom slučaju nova odluka o zakupu Šiljara počivat će na vrlo opreznim provjerama budućih investitora jer previše je vremena prošlo da se na Šiljaru nije ništa, osim devastacije, radilo. Sada će se i na „hladno puhati“. Doći će ubrzo do raspisivanja novog natječaja, s vrlo preciznim uvjetima budućih radova i svi očekuju, od načelnika i članova Općinskog vijeća te mještana Skrada da će budući investitor biti od riječi jer Skrad više ne može čekati u nedogled rješavanje tog pitanja.