Kako je zadnjih godina stara smrekova i jelova šuma starog parka kod hotela „Zeleni vir“ počela predstavljati opasnost za automobile koji prometuju starom cestom Rijeka Zagreb i obližnje kuće Šumarija Skrad je započela odstranjivanje stabala smreke i jele. Većina stabala će se posjeći a nakon sječe slijedi izravnavanje terena i sadnja više vrsta ukrasnog bilja, grmlja i stablašica. Upravitelj Šumarije Skrad Robert Bukovac kazao je kako su odobrenje za rušenje dobili, što se i radi ovih dana. Nakon rušenja prići će se sanaciji terena i sadnji novih biljaka. Iako ima protivnika sječe parka jer smatraju da će se izgubiti imidž centra mjesta i da će biti više vjetra, gosp. Bukovac smatra kako su ti radovi nužni jer su se stabla počela sušiti i predstavljaju neposrednu opasnost za okolinu a po sanaciji terena i sadnji raznog ukrasnog bilja park će postati ljepši, svjetliji i pitomiji za šetače i mještane Skrada. Vrijeme donosi promjene pa će tako i skradski park poprimiti nov izgled na koji će se mještani brzo naviknuti.