Kako bi pomogla stanovnicima Općine Skrad koji su duže vrijeme prijavljeni na Zavodu za zapošljavanje kao nezaposlene osobe Općina Skrad je proteklog tjedna zaposlila četiri osobe koje su se nalazile na popisu Zavoda za zapošljavanje, dva muškarca i dvije žene. Kako kaže načelnik Općine Damir Grgurić Općina je na taj način željela pomoći tim osobama da radom ostvare određeni dohodak a s druge strane će radom na komunalnim poslovima, održavanju parkova, cvijeća, šetnica popraviti sliku Skrada. Moguće je a će se poslovi proširiti i na pomoć u kući starijim skradskim obiteljima i pojedincima. Potpisani ugovori s Zavodom vrijede za ovu 2009. godinu s mogućnošću produženja.

PARK MLADIH U CENTRU SKRADA

OVDJE BI MOGLA BITI IZMJEŠTENA CVJEĆARNICA