Iz opširnog dnevnog reda sjednice Općinskog vijeća Općine Skrad najvažnija je točka bila donošenje odluke o ustrojavanju cjelodnevnog, 10-satnog programa predškolskog odgoja i naobrazbe pri Osnovnoj školi Skrad. U raspravi su po obrazloženju načelnika Općine Damira Grgurića sudjelovali vijećnici, Duško Zatezalo koji je rekao „ plaće idu dolje, Proračun će se slabije puniti, kome će se skinuti sredstva da bi se dala vrtiću, tu se mora biti oprezan, nisam protiv ni za, stvarno ste hrabri no bilo bi dobro sačekati bolja vremena“, dr. Grgurić dodaje da on kao pedijatar nikako ne može dići ruku protiv ali upozorava na lošiju financijsku situaciju u kojoj će se naći Proračun u jesen, dok Draženko Žagar kaže kako ovu odluku treba odraditi jer ne smije biti izgovora da zaposleni roditelji nemaju gdje pustiti dijete što je dosad bio jedan od razloga iseljavanja mladih obitelji iz Skrada. Za odluku je glasalo osam vijećnika dok je vijećnik Zatezalo bio suzdržan. Inače sjednica je započela prisegom vijećnika dr. Josipa Grgurića i aktualnim satom u kojem je vijećnik Zatezalo pitao kako će Općina pomoći roditeljima kada su ukinuti besplatni udžbenici i prijevoz. Načelnik je odgovorio kako će se osnovnoškolski udžbenici sufinancirati u punom iznosu uz uvjet da su roditelji u obvezi izvršiti povrat starih udžbenika prema odaslanom pozivu dok će se prijevoz srednjoškolcima sufinancirati minimalno u 50 postotnom iznosu. Na drugo pitanje Zatezala o sezonskom zapošljavanju osobe u Turistički ured i zašto je zaobiđena osoba koja je mijenjala direktoricu načelnik je odgovorio kako je to u domeni TZ i s time nije upoznat. U nastavku sjednice donijeto je više odluka, izmjene i dopune Statuta Općine Skrad i Poslovnika Općinskog vijeća vezane uz uglavnom tehnička usklađenja jer više nema Poglavarstva već izvršnu vlast obavlja načelnik i njegov zamjenik kao i što je nadležnost načelnika Općine odnosno Općinskog vijeća. U jesen će se izraditi novi Statut i Poslovnik. Uz tu točku dr. Grgurić predlaže načelniku da se već sada mobilizira i lobira da Općina Skrad u budućnosti postane centar ili središte lokalne samouprave određenog područja ako se ukinu dosadašnje općine. Potom je donijet program proslave Dana Općine, odluka o dodjeli javnih priznanja i nagrada kojom su Povelju s novčanom nagradom od 1000 kn nagrađeni Hrvoje Jurković, instruktor ŠŠ Goranka za postignute rezultate u radu s skradskim šahistima te Ruža Mavrinac, učiteljica hrvatskog jezika, posmrtno, za životno djelo u školstvu. Zahvalnice su dobili DVD Bukov vrh, TZO Skrad, Dječji vrtić i Mladež DVD Skrad. Uz odluku o naknadama za rad članova Općinskog vijeća, radnih tijela i zamjenice načelnika rasprava se vodila o naknadi zamjenice načelnika Mire Đorđević (2.500,00 kn) te je vijećnik dr. Grgurić želio znati koji su radni zadaci zamjenice jer nema razrađenog opisa poslova zamjenice a što bi trebalo biti u odluci. Zatezalo je dodao da oni nemaju ništa protiv naknade no žele znati što će zamjenik raditi, žele da Općina godinu završi pozitivno. Načelnik je odgovorio kako je to zakonodavac dopustio, kako je naknada zamjenika među manjima u odnosu na druge lokalne samouprave, kako se Općina u ova dva mjeseca ponaša vrlo racionalno i kako je mobilizirala sve snage da se izvrši Proračun koji je donijela sadašnja oporba. Vijećnik Žagar dodao je ako vijećnici ne prisustvuju sjednicama tada nema i naknade pa slijedom toga ako zamjenica neće obavljati svoje poslove tada neće dobivati ni naknadu. Zadaća je načelnika da zamjenici osigura dovoljno poslova da opravda naknadu. „Sve je vrlo jasno“, zaključio je Žagar a potom je odluka donijeta. Koncesiju crpljenja i odvoza fekalija dobio je obrt Juranić koji je ponudio iste cijene od prošle godine (171 kn po kubiku + PDV) uz godišnju naknadu od 2 tisuće kn. S Komunalcem će se zajedno s ostalim Općinama s područja ingerencije Komunalca potpisati Sporazum o izradi predinvesticijskih i investicijskih studija za projekte sustava javne odvodnje u visini oko 100 tisuća kn. Na kraju je načelnik dao informacije o 22 godine neriješenom sudskom sporu Općine s obitelji Zorko i stanju s zakupom Šiljara te je rekao kako se oba predmeta rješavaju, jer s ljudima treba sjesti i razgovarati, rješenja su na vidiku i njima bi se na području Tustog vrha uskoro otvorilo više građevinskih parcela dok bi sporna čestica na Šiljaru mogla ubrzo postati općinsko vlasništvo. Tijekom ove sjednice oporba je isticala tešku jesen, s slabijim punjenjem Proračuna, crnih pogleda na općinske financije na što je pri kraju sjednice načelnik odlučno rekao, kako uz racionalizaciju poslovanja i mobilizacijom svih struktura, jesenskim rebalansom Općina treba sigurno uploviti u 2010. godinu.